Chuyên mục


Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang: 5 năm - một chặng đường

03/11/2023 13:51 (GMT +7)

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2027. Đây là dịp để Hiệp hội nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua và bàn định các bước đi tiếp theo của chặng đường 5 năm tới.

Trong 5 năm qua, cũng như ngành vận tải ô tô cả nước, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, giá xăng dầu biến động, tình trạng xe khách chạy dù, xe khách hợp đồng chạy như tuyến cố định, các xe khách hoạt động với số lượng khách không đảm bảo, nhiều doanh nghiệp phải giảm tần suất, thậm chí bỏ tuyến vv…

Trong tình hình đó, các đơn vị thành viên của Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cố gắng duy trì và tìm các giải pháp thích ứng để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động . Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang còn tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền hướng dẫn hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước và các văn bản liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

z4707635226448_49908b809733c0278daed6574606fa0d (1)

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2017-2022 cho biết, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội, Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang luôn lắng nghe ý kiến tham gia đóng góp của các hội viên, tổng hợp những ý kiến đó gửi lên Hiệp hội Vận tải ô tô VN, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang và các cơ quan quản lý nhà nước để bổ xung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội.

Trong đó công tác phối hợp với các ban ngành trong tỉnh luôn được Hiệp hội quan tâm. Hiệp hội đã xây dựng Quy chế phối hợp với Sở GTVT tỉnh Bắc Giang về các vấn đề quản lý vận tải, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe, tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy hoạch vận tải bằng xe khách, xe buýt, taxi.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng- Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang:Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang luôn lắng nghe ý kiến tham gia đóng góp của các hội viên

Ông Nguyễn Ngọc Dũng- Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang:Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang luôn lắng nghe ý kiến tham gia đóng góp của các hội viên

Các đơn vị hội viên của Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang đã khắc phục nhiều khó khăn vươn lên hoạt động có hiệu quả. Các hội viên của Hiệp hội gồm các đơn vị lớn trong tỉnh như vận tải hành khách, taxi, vận tải hàng hóa, bến xe, đăng kiểm, dậy nghề GTVT đều hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Hàng năm Hiệp hội đều tổ chức phát động các phong trào thi đua, phát hiện kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về “ giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn” để biểu dương khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Từ dự báo tình hình trong những năm tới, ông Nguyễn Văn Sơn- Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2023-2027 cho rằng, phải tăng cường phối hợp giữa các đơn vị vận tải và các đơn vị thành viên trong Hiệp hội để hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để phát triển hoạt động kinh doanh; Tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tham gia xây dựng, bổ xung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội; Kiến nghị với Hiệp hội Vận tải ô tô VN và các cơ quan quản lý nhà nước những vấn đề bất cập trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và các quy định của Nhà nước nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho các doanh nghiệp.   

Ông Nguyễn Văn Sơn- Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2023-2027: Phải tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thành viên trong Hiệp hội để hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để phát triển hoạt động kinh doanh

Ông Nguyễn Văn Sơn- Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2023-2027: Phải tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thành viên trong Hiệp hội để hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để phát triển hoạt động kinh doanh

Theo ông Nguyễn Trọng Khanh- Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2017-2022, trong nhiệm kỳ III, Hiệp hội phải đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động để đem lại hiệu quả thiết thực, hấp dẫn, tạo “sức hút” đối với các hội viên. Để thực hiện được mục tiêu này, cần coi việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục tuyên truyền vận động phát triển hội viên mới.

Ông Nguyễn Trọng Khanh-Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang: Cần coi việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục tuyên truyền vận động phát triển hội viên mới

Ông Nguyễn Trọng Khanh-Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang: Cần coi việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục tuyên truyền vận động phát triển hội viên mới

Nhận thức rõ lái xe là nhân tố quan trọng hàng đầu trong việc đảm bảo an toàn giao thông, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang đã phát động phong trào thi đua “ 6 không” đối với người lái xe. Đó là không chạy quá tốc độ quy định, không chạy lấn làn đường, không chở quá trọng tải, không uống rượu bia và chất kích thích khi lái xe, không chở hàng cấm và hàng dễ cháy nổ khi không được phép, không điều khiển xe khi không đảm bảo kỹ thuật.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải cần tiếp tục kiện toàn bộ phận an toàn giao thông, chọn lọc đội ngũ lái xe đủ tiêu chuẩn tay nghề, sức khỏe và đạo đức. Cùng với đó là thực hiện nghiêm công tác sửa chữa, bảo dưỡng xe và kiểm tra kỹ thuật trước khi xe hoạt động.

Bà Đỗ Thị Lan - Phó Giám đốc điều hành Sở GTVT tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Đại hội

Bà Đỗ Thị Lan - Phó Giám đốc điều hành Sở GTVT tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, bà Đỗ Thị Lan- Phó Giám đốc điều hành Sở GTVT tỉnh Bắc Giang và ông Đỗ Xuân Hoa- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô VN đánh giá cao hoạt động của Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang. Sau khi nêu những tồn tại, bất cập trong hoạt động thực tiễn và trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành vận tải ô tô, ông Đỗ Xuân Hoa mong muốn Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang và các Hiệp hội địa phương khác tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ hơn với Hiệp hội Vận tải ô tô VN và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tham gia đóng góp các ý kiến nhằm khắc phục những tồn tại bất cập hiện tại.

Ông Đỗ Xuân Hoa- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô VN đánh giá cao hoạt động của Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang

Ông Đỗ Xuân Hoa- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô VN đánh giá cao hoạt động của Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang

  Đại hội lần thứ III Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang đã bầu 13 người vào Ban Chấp hành; bầu ông Nguyễn Văn Sơn- nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT làm Chủ tịch, các ông  Nguyễn Trọng Khanh- Giám đốc Bến xe Bắc Giang, Ngô Minh Định- Phó phòng Vận tải, phương tiện và người lái ( Sở GTVT), Nguyễn Ngọc Dương- Tổng Giám đốc Công ty CP Xe khách Bắc Giang và bà Nguyễn Thu Huyền- Giám đốc HTX GTVT Yên Thế làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2023-2027.

z4707635220760_9583d892d9eef4f8f93866987435e8bf (1)

Đại hội cũng đã bầu ông Nguyễn Trọng Tâm- Giám đốc Công ty CP Vận tải hành khách Bắc Hà, ông Nguyễn Đắc Tiến- Giám đốc Bến xe khách Nhã Nam và bà Đỗ Thị Phương- Giám đốc Công ty TNHH Vận tải du lịch Tân Phương vào Ban Kiểm tra, trong đó ông Nguyễn Trọng Tâm làm Trưởng ban.

Thu Hoài - Ngọc Doanh
Điều chỉnh giá vé máy bay nội địa từ tháng 3/2024
Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

VEC lên 3 kịch bản tăng phí cao tốc
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên 4 tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Vị trí của Việt Nam trên bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả logistics
Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đứng thứ 43 trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả logistics (LPI), thuộc nhóm 5 nước đứng đầu ASEAN, sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và cùng vị trí với Philippines.

Bộ GTVT hoàn thành chuyển đổi số trọng tâm 2023
Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) thông tin về một số kết quả nhất định trong việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số.

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải
Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ siết chặt hoạt động vận tải, tập trung vào hoạt động vận tải bằng xe ô tô chở khách nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải.

Bỏ barie đầu vào trạm thu phí 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam
Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận về nguyên tắc đối với 3 Dự án thành phần Cao tốc Bắc-Nam phía Đông theo mô hình đầu vào không có barie, đầu ra có barie, không có làn thu phí hỗn hợp.

Hải Phòng sẽ là trung tâm logistics quốc tế
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 2/12/2023 phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.