Chuyên mục


Khép lại nhiệm kỳ bận rộn và nhiều ý nghĩa

05/10/2023 17:08 (GMT +7)

Thường trực Hiệp hội luôn luôn theo dõi tình hình hoạt động của Ngành, lắng nghe ý kiến phản ánh từ các Hiệp hội địa phương, các chi hội và hội viên trực thuộc; trên cơ sở đó Hiệp hội đã có các hình thức bảo vệ quyền, lợi chính đáng của hội viên một cách phù hợp.

160520230529-ong-nguyen-van-quyen-chu-tich-hiep-hoi-van-tai-o-to-viet-nam-1689263376790182926411 (2) (1)
Ông Nguyễn Văn Quyền /Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA)

Bước vào nhiệm kỳ V (2018-2023), bên cạnh những thuận lợi cơ bản về phát huy truyền thống quý báu hơn 70 năm của ngành Vận tải ô tô; kinh nghiệm hoạt động hơn 25 năm của Hiệp hội; đội ngũ cán bộ công nhân viên trong ngành giàu bản lĩnh, sức sáng tạo qua các cuộc kháng chiến và hơn 30 năm đổi mới; Ngành vận tải ô tô nói chung và các tổ chức, thành viên Hiệp hội nói riêng gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19; do tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ mang lại nhiều cơ hội mới để tiếp tục phát triển nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị; Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung với nhiều điều kiện kinh doanh mới được ban hành và quá trình triển khai thực hiện thiếu đồng bộ cũng là những khó khăn thách thức đối với các đơn vị vận tải, bến xe.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội V, Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hiệp hội và các hội viên đã đoàn kết, thống nhất, duy trì hoạt động của Hiệp hội theo phương hướng nghị quyết Đại hội V đã xác định và thu được nhiều kết quả tích cực trên các mặt sau:

Một là, về củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ về sắp xếp các tổ chức hội do Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thành lập từ trước khi có Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Hiệp hội đã có văn bản số 11/HHVT-TV ngày 13/12/2020 về tổ chức lại Hiệp hội cơ sở do Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thành lập trước khi có Nghị định 45/2010/NĐ-CP có hiệu lực gửi các Hiệp hội cơ sở. Trên cơ sở đó các Hiệp hội Vận tải ô tô các tỉnh do Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thành lập đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn. Đến nay tổ chức Hội này ở các tỉnh đã chuyển đổi, hoạt động theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP; Hiệp hội các doanh nghiệp vận tải và bến xe phía Bắc đã sắp xếp lại theo mô hình Câu lạc bộ. Tuy nhiên, hiện còn 4 Hiệp hội vận tải cấp tỉnh chưa chuyển đổi theo Nghị định 45.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng phối hợp với Sở GTVT một số tỉnh tuyên truyền vận động thành lập mới 1 Hiệp hội cấp tỉnh. Nâng tổng số hội viên cấp tỉnh tham gia Hiệp hội lên 52 hội viên.

Theo nguyện vọng của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe và vận tải hàng siêu trường, siêu trọng; hiệp hội đã có hướng dẫn, chỉ đạo thành lập 2 Chi hội mới là Chi hội Đào tạo sát hạch lái xe và Chi hội Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, nâng số chi hội trực thuộc Hiệp hội lên là 3 Chi hội.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động kết nạp mới 24 hội viên là các doanh nghiệp, 6 cá nhân vào Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, nâng tổng số hội viên tổ chức trực thuộc hiệp hội là 68 và cá nhân là 20.

Hiệp hội đã thành lập 2 ban chuyên môn để tham mưu, giúp cho hoạt động của Hiệp hội trên 2 lĩnh vực quan trọng là Ban pháp chế và Ban Logistics.

Hiệp hội cũng xác lập cơ chế và phát huy vai trò của các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách các chuyên ngành và khu vực theo hướng các đồng chí Phó Chủ tịch chủ động nắm bắt phát hiện vấn đề; đề xuất giải quyết hoặc dự thảo các văn bản đề xuất, để Chủ tịch Hiệp hội tổng hợp, có văn bản kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền…

cho-thep-18-2352 (1)

Hai là, về tham gia ý kiến vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Nhiệm kỳ V (2018-2023) là nhiệm kỳ khá sôi động về xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật quản lý hoạt động Giao thông vận tải đường bộ. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hiệp hội đã tích cực chủ động tham gia ý kiến trong quá trình dự thảo; phổ biến tuyên truyền, triển khai và lắng nghe các ý kiến phản hồi từ thực tế về những bất cập, khó khăn và tổng hợp những kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Một số nội dung trọng tâm và kết quả như sau:

Trước làn sóng chuyển đổi số trên toàn cầu và cả ở Việt Nam; vận tải cũng là một trong những lĩnh vực áp dụng chuyển đổi số khá sớm trong các khâu về kết nối vận tải với khách hàng; trong quản trị doanh nghiệp; kết nối giữa các chủ phương tiện vận tải với nhà cung cấp dịch vụ nền tảng... Qua nghiên cứu thực tế, tiếp thu ý kiến phản ảnh của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi, Hiệp hội đã có phản ánh, kiến nghị đến Tổng cục Thuế, theo đó, Hiệp hội đã chỉ rõ sự không minh bạch trong hợp đồng giữa chủ phương tiện với bên cung cấp dịch vụ nền tảng khi đã tính phần thuế VAT của bên vận tải vào doanh thu dịch vụ của bên cung cấp nền tảng.

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đường bộ: Năm 2020, quá trình dự thảo Luật Đường bộ, Hiệp hội đã tham dự một số cuộc họp; có một số ý kiến góp ý gửi về Bộ Giao thông vận tải; nhiều ý kiến đã được tiếp thu, nhưng cũng còn những vấn đề cơ bản chưa được tiếp thu hoặc có trao đổi để tạo sự thống nhất. Khi dự thảo được trình lên Quốc hội, Hiệp hội đã có văn bản số 116/HHVT ngày 28/10/2019 về việc tham gia ý kiến trong quá trình thẩm định dự thảo Luật Giao thông đường bộ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải.

Năm 2023, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đường bộ, gửi lấy ý kiến Hiệp hội; viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội tổ chức hội thảo về dự thảo Luật Đường bộ; Hiệp hội đều tham gia với tinh thần trách nhiệm, xây dựng. Bộ Công an cũng gửi dự thảo Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đề nghị Hiệp hội tham gia ý kiến; Hiệp hội đã tham gia nhiều nội dung cụ thể, sát thực tiễn, gửi Bộ Công an. Các ý kiến tham gia của Hiệp hội đã bước đầu được cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an trao đổi hoan nghênh và đồng tình nhiều ý kiến của Hiệp hội; các văn bản tham gia vào 2 dự thảo đều đăng tải trên Zalo hiệp hội và đăng tải trên Tạp chí Điện tử “Bạn đường” được các độc giả quan tâm, đồng tình ủng hộ. Quá trình dự thảo các Nghị định quản lý vận tải; nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong đào tạo, sát hạch lái xe; các bản dự thảo thường gửi lấy ý kiến muộn; Hiệp hội tham gia ý kiến với tinh thần trách nhiệm, tuy nhiên việc tiếp thu các ý kiến không nhiều.

Cho đến nay, việc triển khai thực hiện còn nhiều điểm không phù hợp hoặc triển khai không đồng bộ như cơ quan quản lý nhà nước chậm hình thành trung tâm tích hợp dữ liệu, khi có trung tâm thì phần mềm chưa đủ độ “thông minh” để đảm bảo tiện lợi cho người truyền dữ liệu và người khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ công tác quản lý; việc áp dụng các thiết bị mới phục vụ công tác quản lý chưa có thử nghiệm nên còn nhiều nội dung không phù hợp thực tiễn; Hiệp hội đã tổng hợp, có kiến nghị và hiện nay các cơ quan có thẩm quyền đang nghiên cứu để hoàn thiện theo hướng đã tiếp thu nhiều ý kiến của Hiệp hội Năm 2023, trước tình trạng ách tắc; gây quá tải trong công tác kiểm định xe cơ giới. Các đơn vị kinh doanh vận tải là đối tượng chịu hậu quả nặng nề khi phương tiện.

Ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số nơi phải chờ đợi kiểm định kéo dài 3 ÷ 5 ngày. Hiệp hội đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải pháp cho dãn chu kỳ kiểm định xe không kinh doanh vận tải. Giải pháp được chấp nhận nhưng khi thể chế hóa bằng thông tư thì cơ quan có thẩm quyền chỉ cho dãn thời gian kiểm định ở chu kỳ tiếp theo và do đó vấn đề ùn tắc đăng kiểm vẫn chưa được giải quyết. Tại cuộc họp Thường vụ đầu tháng 4 tại Đà Lạt, Thường trực Hiệp hội đã nêu vấn đề và đề xuất giải pháp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho dãn chu kỳ kiểm định của xe không kinh doanh vận tải ngay chu kỳ hiện tại. Kiến nghị được gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo, cơ quan có thẩm quyền đã ra văn bản cho dãn chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải ở chu kỳ hiện tại và tình hình ùn tắc trong kiểm định đã được giải quyết ngay sau đó.

a3-1591080919953525160703

Ba là, về bảo về quyền, lợi ích chính đáng của Hội viên

Thường trực Hiệp hội luôn luôn theo dõi tình hình hoạt động của Ngành, lắng nghe ý kiến phản ánh từ các Hiệp hội địa phương, các chi hội và hội viên trực thuộc; trên cơ sở đó Hiệp hội đã có các hình thức bảo vệ quyền, lợi chính đáng của hội viên một cách phù hợp.

Vào đầu nhiệm kỳ, nghiên cứu ý kiến phản ánh từ một số Hiệp hội và hội viên về tình trạng cạnh tranh không bình đẳng giữa xe taxi truyền thống với xe công nghệ. Hiệp hội đã có văn bản số 42/HHVT-TV ngày 13/5/2019; và văn bản số 70/HHVT-TV ngày 03/7/2019 kiến nghị đến Tổng cục Thuế để xử lý vấn đề thiếu bình đẳng trong kê khai, chịu thuế giữa xe taxi truyền thống và xe công nghệ. Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn, chỉ đạo và tình hình đã được giải quyết, tạo thế cạnh tranh bình đẳng giữa taxi truyền thống và xe dưới 7 chỗ kinh doanh vận tải dưới danh nghĩa của các nhà cung cấp dịch vụ kết nối.

Trước ý kiến của các đơn vị kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định về tình hình cạnh tranh không bình đẳng giữa xe kinh doanh theo tuyến cố định và xe sử dụng kết nối với hành khách qua APP, điện thoại dưới danh nghĩa xe hợp đồng. Hiệp hội đã tổ chức 2 cuộc tọa đàm, Hiệp hội đã tổng hợp và kiến nghị đến Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, Hiệp hội đã kiến nghị nhiều giải pháp quản lý như: Tạo điều kiện thuận lợi cho xe tuyến cố định bằng cách bỏ việc quản lý của bến đối với xe vào bến, xuất bến; mở rộng quyền chủ động cho doanh nghiệp vận tải như quyền trao đổi với bến và đơn vị đối tác trong việc tăng giảm tần xuất chạy xe; quyền chủ động điều chỉnh giá cước phù hợp với cơ chế thị trường và quy luật cung cầu trong từng thời điểm; cho phép xe vận tải tuyến cố định dừng đón trả khách trên hành trình ở những vị trí phù hợp và nhà nước cần khảo sát, xác định vị trí đón, trả khách cho xe tuyến cố định trên hành trình; thiết lập ghế ngồi, mái che cho hành khách chờ đợi theo quy định. Bên cạnh đó, phải duy trì nghiêm việc thực hiện quy định về truyền dữ liệu hợp đồng, danh sách hành khách về cơ quan quản lý trước khi xe chạy; nghiên cứu điều chỉnh thời hạn cấp phù hiệu cho xe hợp đồng theo hướng xe nào thực hiện nghiêm thì cấp thời hạn dài và ngược lại; những xe đổi phù hiệu cần tra cứu dữ liệu trên hệ thống, nếu vi phạm thì phải xử lý xong trước khi cấp phù hiệu mới…

Đối với bến xe: Hiệp hội cũng đã kiến nghị đề xuất nhà nước có chủ trương ổn định vị trí các bến xe ở những nơi tiện lợi trong kết nối giữa bên vận tải với hành khách, tiện kết nối giữa vận tải liên tỉnh và nội tỉnh, xe buýt… để các bến xe yên tâm đầu tư nâng cấp, tăng các dịch vụ, tiện ích để thu hút xe và hành khách vào bến. Đồng thời cũng cần sửa đổi quy phạm pháp luật theo hướng cho phép bến xe định giá dịch vụ xe ra vào bến để khuyến khích đầu tư, nâng cấp bến xe…

Trong thời gian xảy ra dịch Covid-19; thường trực Hiệp hội đã thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động vận tải, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, ách tắc như:+ Ở giai đoạn đầu của dịch bệnh, một số trạm đăng kiểm đã dừng hoạt động; nhận được phản ánh, thường trực đã trao đổi với Cục Đăng kiểm chỉ đạo giải quyết kịp thời.

+ Hiệp hội kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Y tế bố trí một số vị trí test covid phù hợp với nhu cầu anh em lái xe trên đường, không thể về địa phương đơn vị để test. Bộ Giao thông vận tải giải quyết đã giao Cục Y tế tổ chức ở một số điểm phục vụ anh em lái xe.

+ Theo dõi tình hình ùn tắc hàng nông sản xuất khẩu ở Hải Dương, ách tắc trong kiểm soát vận tải tuyến Hải Phòng – Hải Dương; tình trạng một số nơi như Cần Thơ không cho xe tỉnh ngoài vào tỉnh, hoặc yêu cầu sang tải hàng hóa; tình hình ùn tắc xe giao hàng xuất khẩu ở các cửa khẩu Lạng Sơn… Hiệp hội đều có văn bản phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Theo dõi tình hình khó khăn trong việc khám sức khỏe đối với người lái xe. Hiệp hội đã có 2 văn bản kiến nghị đến Bộ Y tế về đề nghị công bố danh sách cơ sở ý tế được khám và cấp giấy chứng nhận  đủ điều kiện lái xe và hình thành cơ sở dữ liệu về giấy chứng nhận đủ điều kiện lái xe để giúp giải quyết những bất cập trong quản lý về sức khỏe đối với người lái xe.

+ Theo dõi tình hình quản lý vận tải ô tô trong thời gian dịch Covid-19. Khi Bộ Giao thông vận tải công bố không hạn chế tuyến đường vận chuyển; Bộ Công thương công bố trừ hàng cấm còn việc vận chuyển các loại hàng hóa diễn ra bình thường, Hiệp hội đã kiến nghị bỏ quy định cấp “luồng xanh” cho xe vận tải; chỉ quy định điều kiện xe lưu thông trên đường là người lái xe phải có test Covid-19 âm tính…

+ Hiệp hội đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông phản ánh về những khó khăn trong hoạt động vận tải; đề xuất nhiều giải pháp giảm bớt khó khăn cho vận tải như kiến nghị về giảm thuế giá trị gia tăng; giảm thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt để kiềm chế việc tăng giá nhiên liệu; giảm phí giao thông thu trên đầu phương tiện; giảm lãi suất ngân hàng… đã phần nào giúp cho các đơn vị vận tải đỡ khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh và sau dịch bệnh.

+ Trong lĩnh vực đào tạo lái xe: Tiếp thu các ý kiến phản ánh của các cơ sở đào tạo lái xe về những bất hợp lý trong quy định về yêu cầu học tập trung 100% với các môn học lý thuyết; các quy định về chương trình, thời gian đào tạo; tiêu chuẩn giáo viên; quy định về tính lưu lượng đào tạo; phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông không hợp lý; cabin điện tử còn nhiều bất cập về công nghệ … Hiệp hội đã có kiến nghị gửi Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch đầu tư, Văn phòng Chính phủ. Hiện Bộ Giao thông vận tải đang sửa đổi các thông tư liên quan đến quy định này.

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, nhiều đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội đã được tiếp thu, đưa vào dự thảo trình Bộ Giao thông vận tải. Từ cuối năm 2022 khi tiếp nhận các ý kiến phản ánh từ các hội viên Chi hội Đào tạo – Sát hạch lái xe về nội dung công văn 3033 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp có yêu cầu các trung tâm đào tạo lái xe phải đổi tên trong đó có cụm từ “giáo dục nghề nghiệp”; Hiệp hội nhận thấy quy định đó không có trong các văn bản quy phạm pháp luật và không phù hợp thực tiễn; gây khó khăn và phát sinh chi phí lớn cho cơ sở vì nếu đổi tên cơ sở thì đi theo đó phải đổi đăng ký quyền sở hữu các tài sản như nhà cửa, phương tiện gây rất nhiều tốn kém về thời gian và kinh phí. Hiệp hội đã gửi kiến nghị đến Tổng cục giáo dục nghề nghiệp nhưng không được giải quyết; tiếp đó Hiệp hội đã gửi kiến nghị đến Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã giao cho Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật vào cuộc và sự việc sau đó đã được giải quyết. Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã ra văn bản yêu cầu Tổng cục giáo dục nghề nghiệp phải rút bỏ nội dung này trong công văn 3033.

+ Trong lĩnh vực vận tải hàng siêu trường, siêu trọng: từ cuối năm 2022 việc vận tải hàng siêu trường, siêu trọng; vận chuyển ô tô sản xuất lắp rắp hoặc từ các đầu mối nhập khẩu đến nơi tiêu thụ bị ách tắc. Nguyên nhân là do cơ quan ban hành một số văn bản không phù hợp với Thông tư 46 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải . Hiệp hội đã có kiến nghị và nhiều buổi làm việc với Cục ĐBVN. Hiện nay, tình hình mới được giải quyết bước đầu; các phương tiện vận tải hàng siêu trường, siêu trọng và vận chuyển ô tô đã được cấp phép; việc sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật đang được tiến hành khẩn trương.

+ Từ khoảng giữa Quý 2 năm 2023 tình hình vận tải hàng quá cảnh xuất phát từ Trung Quốc, qua Việt Nam sang Lào, Campuchia phát sinh vấn đề: tại cửa khẩu xuất hàng khỏi Việt Nam, cơ quan Hải quan mở một số container để kiểm tra hàng hóa, mặc dù các container này khi nhập vào Việt Nam được bàn giao sang phương tiện của Việt Nam trong khu vực giám sát hải quan; sau đó được kẹp chì có định vị điện tử để giám sát hành trình và thời gian đi trên lãnh thổ Việt Nam.

Việc cơ quan hải quan mở các container để kiểm tra thủ công, sau đó xếp hàng lại trong một số trường hợp không xếp hết hàng hóa nên phải thuê thêm xe vận chuyển mới hết hàng. Điều này không phù hợp Hiệp định vận tải các nước tiểu vùng sông Mê kông mà Việt Nam đã ký và ảnh hưởng vị thế của Việt Nam trong mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm logistics của khu vực, gây thiệt hại lớn về kinh tế và tín nhiệm của doanh nghiệp vận tải Việt Nam. Hiệp hội đã có các kiến nghị đến cơ quan Hải quan và phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức đối thoại với cơ quan chức năng về vấn đề này, tin rằng tình hình sẽ được giải quyết trong thời gian tới.

Vận tải ô tô là ngành có tính xã hội cao; quá trình hoạt động luôn phát sinh những vấn đề cần giải quyết. Hiệp hội ý thức được vai trò trách nhiệm của mình luôn cầu thị lắng nghe các ý kiến phản ánh và kịp thời có đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh nhiều vấn đề được giải quyết thì cũng còn nhiều vấn đề đang trong quá trình giải quyết hoặc còn tranh luận. Hiệp hội sẽ tiếp tục theo đuổi để thúc đẩy tiến trình giải quyết với tinh thần cầu thị nhưng không bỏ cuộc.

Bốn là, công tác đảm bảo trật tự - an toàn giao thông được triển khai theo định hướng mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; Chương trình công tác hàng năm, nội dung thực hiện phong trào thi đua lái xe an toàn; thực hiện “7 không”: Không chạy quá tốc độ; không chạy lấn làn đường; không chở quá tải trọng; không uống rượu bia và chất kích thích khi lái xe; không chở hàng cấm và hàng nguy hiểm khi không được phép; không điều khiển xe khi không đảm bảo an toàn kỹ thuật; không dừng đỗ sai quy định.

Đồng thời Hiệp hội tích cực tham gia với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong việc phát động phong trào “Vô lăng vàng”, qua đó Hiệp hội đã đề xuất khi xét tặng giải thưởng “Vô lăng vàng” cần tham chiếu dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và đã được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đồng ý. Nhìn chung công tác đảm bảo an toàn giao thông trong các đơn vị thành viên Hiệp hội được chú trọng, tổ chức thực hiện tốt; Các hội viên luôn luôn coi công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của đơn vị, nhiều đơn vị tổ chức các phong trào thi đua rộng khắp, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa gắn hoạt động đảm bảo ATGT với các hoạt động thiện nguyện; Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng phối hợp với một số Hiệp hội Vận tải địa phương hoặc các doanh nghiệp hội viên tổ chức các lớp tập huấn cho người lái xe, ngoài nội dung theo chương trình chung, nội dung tập huấn đã tăng thêm thời lượng về nâng cao kỹ năng lái xe an toàn, tiết kiệm nhiên liệu được các học viên đánh giá cao.

Năm là, về tăng cường công tác truyền thông về hoạt động của ngành vận tải

Xác định truyền thông có vai trò cực kỳ quan trọng trong ngành vận tải ô tô; Thường trực Hiệp hội đã tích cực chủ động công tác truyền thông. Theo đó, Hiệp hội đã củng cố, kiện toàn cơ quan báo chí của Hiệp hội, đưa cơ quan ngôn luận của Hiệp hội tiếp tục hoạt động sau thời gian bị gián đoạn ở đầu nhiệm kỳ. Hiện nay với 2 ấn phẩm là Tạp chí vận tải ô tô và ấn phẩm Điện tử “Bạn Đường”, đi vào hoạt động đã kịp thời phản ánh tình hình hoạt động vận tải; đăng tải kịp thời những ý kiến, kiến nghị của Hiệp hội và hội viên; là nơi tiếp nhận những ý kiến về những khó khăn trong hoạt động vận tải; những bất cập trong quản lý; những tâm tư, ý kiến của những người quản lý, những người lái xe và người lao động trong ngành.

Bên cạnh đó Thường trực Hiệp hội đã tăng cường kết nối với các cơ quan Báo chí ở Trung ương như VTV, VOV, VTC, Thông tấn xã Việt Nam, Báo hanh niên, Tuổi trẻ, Tiền phong, Phát luật và đời sống, Vietnamnet… để thông tin về hoạt động của ngành, nêu rõ quan điểm của Hiệp hội về những vấn đề mà xã hội có ý kiến khác nhau; đưa ra những kiến nghị, đề xuất của Hiệp hội về giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động vận tải… Qua đó cũng đã chuyển tải những ý kiến, nguyện vọng của các đơn vị vận tải đến các cơ quan quản lý nhà nước. Nhiều ý kiến đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn ách tắc trong vận tải, trong đăng kiểm phương tiện, trong vận tải hàng qua biên giới, trong vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, và các vấn đề có liên quan đến hoạt động vận tải ô tô.

Sáu là, Về tài chính của Hiệp hội

Trong nhiệm kỳ, hoạt động vận tải gặp nhiều khó khăn, việc thu hội phí từ các hội viên chỉ được khoảng 30-40% so với mức quy định.

Hiệp hội đã cố gắng tham gia, thực hiện một số dự án như dự án phòng chống việc vận chuyển buôn bán, sử dụng trái phép động thực vật hoang dã; dự án điều tra, khảo sát, đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với vận tải ô tô. Thông qua các dự án cũng tạo thêm 1 phần nguồn thu cho Hiệp hội.

Với tình hình nguồn thu gặp nhiều khó khăn, nhưng Thường trực Hiệp hội đã rà soát, điều chỉnh theo hướng hết sức tiết kiệm; giảm chi ở hầu hết các hạng mục nên về cơ bản Hiệp hội vẫn cân đối được thu chi trong cả nhiệm kỳ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ hoạt động của Thường trực Hiệp hội cũng còn những tồn tại như: còn nhiều khó khăn, vướng mắc của ngành vận tải chưa được giải quyết hoặc giải quyết còn chậm; việc chuyển đổi các tổ chức Hội theo Nghị định 45 của Chính phủ chưa đạt mục tiêu đề ra; thu hồi công nợ từ các nhiệm kỳ trước chưa có kết quả; tài chính của Hiệp hội còn nhiều khó khăn.

Những tồn tại nói trên là do còn nhiều nguyên nhân khách quan và bên cạnh đó tính quyết liệt của Thường trực Hiệp hội chưa cao; còn tư tưởng nể nang, dĩ hòa vi quý.

Trong nhiệm kỳ VI, Thường trực Hiệp hội cần bám sát tình hình, mạnh dạn, quyết liệt hơn trong công tác Hội để hoạt động của Hội đạt kết quả toàn diện hơn./.

Ban Biên tập
Bao giờ mẹ lấy chồng...
Là người đồng hành với Mẹ Còi Mai Anh từ những ngày đầu, người sáng lập Quỹ phòng chống thương vong châu Á, Greig Craft sau khi xem vở nhạc kịch Viên Đá Ngũ Sắc xúc động: “Có những lúc tôi đã rơi nước mắt. Bạn biết không, đây là một trong những điều thú vị nhất trong cuộc đời từng xảy ra với tôi!"

Thủ tướng tiếp lãnh đạo tập đoàn Thổ Nhĩ Kỳ tham gia xây dựng sân bay Long Thành
Sáng 30/11, theo giờ địa phương, trong chương trình chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn IC Holdings.

Quy định cấp đổi Giấy phép lái xe mới từ ngày 1/12
Thông tư 63/2023/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo quy định mới, người dân được khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu cấp mới, cấp lại hoặc cấp đổi Giấy phép lái xe

Nhà khoa học Việt kiều: VinFuture nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam
Nhiều nhà khoa học người Việt đang công tác tại những trung tâm nghiên cứu quốc tế hàng đầu đánh giá, giải thưởng VinFuture là nhân tố đột phá giúp cải thiện hình ảnh quốc gia, đồng thời là nguồn cảm hứng kích thích đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Thủ tướng Chỉnh phủ yêu cầu điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023.

Đề xuất sửa đổi một số mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi
Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các Bộ, ngành liên quan xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Bên lề Quốc hội: Luật Đường bộ hướng đến giải quyết vấn đề thực tiễn
Sáng 24/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đường bộ thay thế cho Luật Giao thông đường bộ. Bên lề Quốc hội, một số đại biểu cho rằng Luật nên bàn thảo các vấn đề tập trung hơn sẽ giải quyết được vấn đề thực tiễn.