Chuyên mục


Thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý ngành Giao thông vận tải

11/12/2023 13:14 (GMT +7)

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Chỉ thị về thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước của ngành đối với đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường bộ, nhằm thu hút các thành phần kinh tế khai thác, phát triển tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Cụ thể, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030 tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 31/2021 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 04/2022/CP của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước, Bộ GTVT đã chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện việc phân cấp, phân quyền công tác quản lý Nhà nước của Bộ cho các địa phương, các cơ quan trực thuộc. 

Tập trung sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật Giao thông đường bộ 2008

Tập trung sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật Giao thông đường bộ 2008

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu cục trưởng các cục quản lý Nhà nước chuyên ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao. Sau khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi liên quan đến phân cấp, phân quyền quản lý Nhà nước của ngành, hình thành hành lang pháp lý chặt chẽ, đầy đủ, các cục quản lý Nhà nước chuyên ngành khẩn trương đề xuất xây dựng mới, bổ sung các văn bản hướng dẫn chi tiết làm cơ sở triển khai thực hiện, đảm bảo nguyên tắc quản lý thống nhất, tập trung, mỗi nhiệm vụ chỉ do một cơ quan quản lý, không chồng chéo.   

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị chủ động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra các nội dung đã phân cấp cho địa phương, cho các cơ quan của Bộ; phát hiện những tồn tại, bất cập đối với các nội dung đã phân cấp để kiến nghị điều chỉnh kịp thời. Trong đó, tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tăng cường năng lực dự báo, phân tích và đề xuất chính sách.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tập trung sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật Giao thông đường bộ 2008 theo hướng: Nhà nước tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy mô lớn; đẩy mạnh hợp tác đối tác công - tư, Trung ương và địa phương được đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường bộ (kể cả quốc lộ), nhằm thu hút các thành phần kinh tế khai thác, phát triển tiềm năng, lợi thế của địa phương, chủ động giải phóng mặt bằng cho công tác đầu tư xây dựng đường bộ và thực hiện các hoạt động quản lý Nhà nước khác phù hợp với định hướng phân quyền, phân cấp.

Nguyên Ý
Phân cấp UBND một số tỉnh làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 216/QĐ-TTg phân cấp và giao cơ quan chủ quản đầu tư các dự án đường bộ theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

Tìm cách gỡ rối dự án giao thông trọng điểm
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 28/2/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 9 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Tăng trần vé máy bay
Thông tư số 34/2023 sửa đổi của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa có hiệu lực từ ngày 1/3/2024.

Nhà xe Thành Bưởi hoạt động trở lại
Ngày 29/2/2024, Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh thông tin đã cấp lại giấy phép hoạt động cho Công ty TNHH Thành Bưởi.

Giá xăng tăng trở lại
Chiều 29/2, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 15h.

Hoạt động vận tải sôi động đầu năm
So với cùng kỳ năm trước, vận tải hành khách tháng 02/2024 tăng 14,3% về vận chuyển và tăng 22,7% về luân chuyển; vận tải hàng hóa tăng 13,5% về vận chuyển và tăng 4,7% về luân chuyển.

Bộ Xây dựng ra loạt văn bản hướng dẫn gỡ khó công trình giao thông trọng điểm
Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành 3 văn bản nhằm triển khai Công điện số 02/CĐ-TTg về tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia.