Chuyên mục


Cập nhật tiến độ 13 dự án PPP cao tốc phân cấp địa phương

26/02/2023 12:50 (GMT +7)

Trong 5 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi. Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công trong tháng 6/2023.

Theo Bộ GTVT, trong 13 dự án cao tốc được giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền hiện có 5 dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đang lập dự án đầu tư; 1 dự án đang trình chủ trương đầu tư; 7 dự án đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Được biết, trong 5 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô (UBND TP Hà Nội là cơ quan chủ quản) đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi. Công tác GPMB, thu hồi đất được các địa phương triển khai song song. Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công trong tháng 6/2023.

Hai Dự án đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn là cơ quan có thẩm quyền) và Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Cao Bằng là cơ quan có thẩm quyền) đã cơ bản hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục khác có liên quan, dự kiến trình thẩm định trong tháng 2/2023.

Trong 13 dự án cao tốc được giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền hiện có 5 dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đang lập dự án đầu tư; 1 dự án đang trình chủ trương đầu tư; 7 dự án đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Trong 13 dự án cao tốc được giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền hiện có 5 dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đang lập dự án đầu tư; 1 dự án đang trình chủ trương đầu tư; 7 dự án đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Về công tác GPMB, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đã hoàn thành hồ sơ và đang triển khai cắm cọc GPMB tại hiện trường, sau khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ tổ chức bồi thường, thu hồi đất. Còn Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đoạn qua địa phận tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành hồ sơ, đang triển khai cắm cọc GPMB tại hiện trường. Đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn đang lập hồ sơ GPMB.

Hai Dự án đoạn Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương (Lâm Đồng là cơ quan có thẩm quyền) đang được địa phương tích cực phối hợp với nhà đầu tư đề xuất dự án để hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục liên quan. Dự kiến, báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ phê duyệt quý II/2023, khởi công xây dựng trong năm 2023.

Riêng Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang trình chủ trương đầu tư, trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành, UBND TP.HCM đang chỉ đạo các cơ quan tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến trình hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư trong tháng 2/2023.

Đối với 7 dự án đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Bộ GTVT cho biết, ngay sau khi được giao là cơ quan có thẩm quyền, các địa phương đã phối hợp với Bộ GTVT, các bộ, ngành liên quan cân nhắc, lựa chọn phương án đầu tư.

Trong đó, Dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo (Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền) được đề xuất đầu tư với chiều dài khoảng 56 km, quy mô 4 làn xe. Giai đoạn phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Tổng mức đầu tư dự án ước khoảng 7.938 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước khoảng 3.969 tỷ đồng; Vốn nhà đầu tư huy động khoảng 3.969 tỷ đồng, chiếm 50%.

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (UBND tỉnh Bình Dương là cơ quan có thẩm quyền) được đề xuất đầu tư chiều dài hơn 59 km. Giai đoạn phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 17.300 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước tham gia khoảng 8.650 tỷ đồng; phần vốn còn lại do nhà đầu tư huy động.

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Thái Bình làm cơ quan có thẩm quyền triển khai đoạn Ninh Bình - Thái Bình. Sau khi nghiên cứu và làm việc với các bộ, ngành, địa phương liên quan, tỉnh Thái Bình đề xuất tách đoạn qua tỉnh Ninh Bình thành dự án độc lập, giao UBND tỉnh Ninh Bình là cơ quan chủ quản triển khai theo hình thức đầu tư công.

Đồng thời, giao UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền triển khai cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng theo phương thức PPP.

Công tác GPMB được kiến nghị thành tiểu dự án do UBND tỉnh Nam Định, Thái Bình thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương. Tổng mức đầu tư dự án PPP khoảng 15.419 tỷ đồng (không bao gồm chi phí GPMB và lãi vay giai đoạn xây dựng). Trong đó, vốn nhà nước khoảng 8.017 tỷ đồng (49,4%), vốn nhà đầu tư khoảng 8.211 tỷ đồng (50,6%). Thời gian hoàn vốn khoảng 27,5 năm.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền) được lên phương án đầu tư với chiều dài khoảng gần 129 km. Giai đoạn phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 19m. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 25.571 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước tham gia khoảng 9.800 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 62%. Thời gian hoàn vốn khoảng 17 năm 4 tháng.

Dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (UBND tỉnh Tây Ninh là cơ quan có thẩm quyền), theo quy hoạch được duyệt, tuyến cao tốc có chiều dài 65 km. UBND tỉnh Tây Ninh đã đề xuất giai đoạn 1 triển khai trước đoạn Gò Dầu - TP Tây Ninh, nối từ cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tới TP Tây Ninh với chiều dài khoảng 27,82 km, quy mô 4 làn xe hạn chế. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 6.226 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước khoảng 2.944 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư khoảng 3.282 tỷ đồng.

Dự án Đường Vành Đai 4 - TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND TP.HCM và các tỉnh Long An, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai các đoạn qua địa phận của địa phương.

Được biết, dự án có quy mô 8 làn xe cao tốc. Các địa phương đề xuất đầu tư giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe cao tốc, hai bên bố trí hệ thống đường gom/đường song hành. Cụ thể, đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 18,2 km đề xuất đầu tư quy mô cao tốc 4 làn xe, đường gom/đường song hành từ 1 - 2 làn xe. Tổng mức đầu tư hơn 7.700 tỷ đồng (vốn nhà nước khoảng 2.819 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư khoảng 4.953 tỷ đồng).

Đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 45,6 km đầu tư quy mô cao tốc 4 làn xe, đường gom/đường song hành 1 - 2 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến 21.897 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước tham gia khoảng 14.161; vốn nhà đầu tư khoảng 7.736 tỷ đồng.

Đoạn qua tỉnh Bình Dương dài 48,3 km đề xuất đầu tư quy mô cao tốc 4 làn xe, đường gom/đường song hành 1 - 2 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 20.300 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước và vốn nhà đầu tư tham gia mỗi bên khoảng 50%.

Đoạn qua tỉnh Long An dài 78,3 km đầu tư quy mô cao tốc 4 làn xe, đường gom/đường song hành quy mô 2 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 43.456 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước và vốn nhà đầu tư tham gia mỗi bên khoảng 50%.

Đoạn qua TP.HCM dài 17 km được đề xuất đầu tư quy mô cao tốc 4 làn xe, đường gom/đường song hành quu mô 2 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 13.632 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước và vốn nhà đầu tư tham gia mỗi bên khoảng 50%.

Riêng đoạn Dự án tuyến đường từ cửa khẩu Nam Giang - Chu Lai theo đề xuất của Công ty Trường Hải, Bộ GTVT chưa nhận được báo cáo cụ thể của UBND tỉnh Quảng Nam.

Kim Khánh
Hà Nội lên kế hoạch tăng tốc đầu tư công
Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến hết tháng 6 năm nay, kết quả giải ngân đầu tư công đạt khoảng 40 - 45%; phấn đấu cả năm 2023 đạt từ 95 - 100%.

Hòa Phát tập trung “quả đấm thép” 3 tỷ USD
Hòa Phát (HPG) không chia cổ tức dù bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu do nhu cầu về vốn năm 2023 rất lớn. Về kế hoạch doanh thu, doanh nghiệp này kỳ vọng đầu tư công sẽ là thị trường tiêu thụ lớn trong năm 2023.

Sở hữu căn nhà đầu tiên bằng dự án “3 dễ” Avatar Thu Duc
Ra mắt vào trung tuần tháng 3/2023, dự án Avatar Thu Duc đã nhanh chóng “tạo sóng” trên thị trường. Ước mơ “có nhà Sài Gòn” của giới trẻ giờ đây đã không còn xa vời, bởi Avatar Thu Duc được nhà phát triển Hưng Thịnh Land kiến tạo trên nền tảng “3 dễ”: dễ tiếp cận, dễ an cư, dễ đầu tư.

CPI tháng 3 thay đổi khi giá xăng giảm
Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 của Tổng cục Thống kê vừa công bố, giá thực phẩm giảm do nguồn cung dồi dào; giá xăng dầu, giá gas giảm theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2023 giảm 0,23% so với tháng trước.

Bổ sung 2 dự án đường bộ cao tốc vào danh mục công trình trọng điểm
Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng và Chơn Thành-Gia Nghĩa được bổ sung vào danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Đường cao tốc phải có tối thiểu 4 làn
Quy mô đường cao tốc phải có quy mô tối thiểu 04 làn xe hoàn chỉnh theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, tránh lãng phí, khó khăn khi đầu tư mở rộng. Phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện một lần theo quy mô hoàn chỉnh

Tăng cường quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.