Chuyên mục


Cập nhật tiến độ 13 dự án PPP cao tốc phân cấp địa phương

26/02/2023 12:50 (GMT +7)

Trong 5 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi. Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công trong tháng 6/2023.

Theo Bộ GTVT, trong 13 dự án cao tốc được giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền hiện có 5 dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đang lập dự án đầu tư; 1 dự án đang trình chủ trương đầu tư; 7 dự án đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Được biết, trong 5 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô (UBND TP Hà Nội là cơ quan chủ quản) đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi. Công tác GPMB, thu hồi đất được các địa phương triển khai song song. Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công trong tháng 6/2023.

Hai Dự án đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn là cơ quan có thẩm quyền) và Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Cao Bằng là cơ quan có thẩm quyền) đã cơ bản hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục khác có liên quan, dự kiến trình thẩm định trong tháng 2/2023.

Trong 13 dự án cao tốc được giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền hiện có 5 dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đang lập dự án đầu tư; 1 dự án đang trình chủ trương đầu tư; 7 dự án đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Trong 13 dự án cao tốc được giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền hiện có 5 dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đang lập dự án đầu tư; 1 dự án đang trình chủ trương đầu tư; 7 dự án đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Về công tác GPMB, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đã hoàn thành hồ sơ và đang triển khai cắm cọc GPMB tại hiện trường, sau khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ tổ chức bồi thường, thu hồi đất. Còn Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đoạn qua địa phận tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành hồ sơ, đang triển khai cắm cọc GPMB tại hiện trường. Đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn đang lập hồ sơ GPMB.

Hai Dự án đoạn Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương (Lâm Đồng là cơ quan có thẩm quyền) đang được địa phương tích cực phối hợp với nhà đầu tư đề xuất dự án để hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục liên quan. Dự kiến, báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ phê duyệt quý II/2023, khởi công xây dựng trong năm 2023.

Riêng Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang trình chủ trương đầu tư, trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành, UBND TP.HCM đang chỉ đạo các cơ quan tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự kiến trình hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư trong tháng 2/2023.

Đối với 7 dự án đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Bộ GTVT cho biết, ngay sau khi được giao là cơ quan có thẩm quyền, các địa phương đã phối hợp với Bộ GTVT, các bộ, ngành liên quan cân nhắc, lựa chọn phương án đầu tư.

Trong đó, Dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo (Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền) được đề xuất đầu tư với chiều dài khoảng 56 km, quy mô 4 làn xe. Giai đoạn phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Tổng mức đầu tư dự án ước khoảng 7.938 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước khoảng 3.969 tỷ đồng; Vốn nhà đầu tư huy động khoảng 3.969 tỷ đồng, chiếm 50%.

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (UBND tỉnh Bình Dương là cơ quan có thẩm quyền) được đề xuất đầu tư chiều dài hơn 59 km. Giai đoạn phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 17.300 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước tham gia khoảng 8.650 tỷ đồng; phần vốn còn lại do nhà đầu tư huy động.

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Thái Bình làm cơ quan có thẩm quyền triển khai đoạn Ninh Bình - Thái Bình. Sau khi nghiên cứu và làm việc với các bộ, ngành, địa phương liên quan, tỉnh Thái Bình đề xuất tách đoạn qua tỉnh Ninh Bình thành dự án độc lập, giao UBND tỉnh Ninh Bình là cơ quan chủ quản triển khai theo hình thức đầu tư công.

Đồng thời, giao UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan có thẩm quyền triển khai cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng theo phương thức PPP.

Công tác GPMB được kiến nghị thành tiểu dự án do UBND tỉnh Nam Định, Thái Bình thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương. Tổng mức đầu tư dự án PPP khoảng 15.419 tỷ đồng (không bao gồm chi phí GPMB và lãi vay giai đoạn xây dựng). Trong đó, vốn nhà nước khoảng 8.017 tỷ đồng (49,4%), vốn nhà đầu tư khoảng 8.211 tỷ đồng (50,6%). Thời gian hoàn vốn khoảng 27,5 năm.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền) được lên phương án đầu tư với chiều dài khoảng gần 129 km. Giai đoạn phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 19m. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 25.571 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước tham gia khoảng 9.800 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 62%. Thời gian hoàn vốn khoảng 17 năm 4 tháng.

Dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (UBND tỉnh Tây Ninh là cơ quan có thẩm quyền), theo quy hoạch được duyệt, tuyến cao tốc có chiều dài 65 km. UBND tỉnh Tây Ninh đã đề xuất giai đoạn 1 triển khai trước đoạn Gò Dầu - TP Tây Ninh, nối từ cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tới TP Tây Ninh với chiều dài khoảng 27,82 km, quy mô 4 làn xe hạn chế. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 6.226 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước khoảng 2.944 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư khoảng 3.282 tỷ đồng.

Dự án Đường Vành Đai 4 - TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND TP.HCM và các tỉnh Long An, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai các đoạn qua địa phận của địa phương.

Được biết, dự án có quy mô 8 làn xe cao tốc. Các địa phương đề xuất đầu tư giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe cao tốc, hai bên bố trí hệ thống đường gom/đường song hành. Cụ thể, đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 18,2 km đề xuất đầu tư quy mô cao tốc 4 làn xe, đường gom/đường song hành từ 1 - 2 làn xe. Tổng mức đầu tư hơn 7.700 tỷ đồng (vốn nhà nước khoảng 2.819 tỷ đồng; vốn nhà đầu tư khoảng 4.953 tỷ đồng).

Đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 45,6 km đầu tư quy mô cao tốc 4 làn xe, đường gom/đường song hành 1 - 2 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến 21.897 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước tham gia khoảng 14.161; vốn nhà đầu tư khoảng 7.736 tỷ đồng.

Đoạn qua tỉnh Bình Dương dài 48,3 km đề xuất đầu tư quy mô cao tốc 4 làn xe, đường gom/đường song hành 1 - 2 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 20.300 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước và vốn nhà đầu tư tham gia mỗi bên khoảng 50%.

Đoạn qua tỉnh Long An dài 78,3 km đầu tư quy mô cao tốc 4 làn xe, đường gom/đường song hành quy mô 2 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 43.456 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước và vốn nhà đầu tư tham gia mỗi bên khoảng 50%.

Đoạn qua TP.HCM dài 17 km được đề xuất đầu tư quy mô cao tốc 4 làn xe, đường gom/đường song hành quu mô 2 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 13.632 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước và vốn nhà đầu tư tham gia mỗi bên khoảng 50%.

Riêng đoạn Dự án tuyến đường từ cửa khẩu Nam Giang - Chu Lai theo đề xuất của Công ty Trường Hải, Bộ GTVT chưa nhận được báo cáo cụ thể của UBND tỉnh Quảng Nam.

Kim Khánh
SHB khai trương chi nhánh Quảng Trị
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa tổ chức lễ khai trương Chi nhánh Quảng Trị tại địa chỉ 112A Quốc lộ 9, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đây là sự kiện góp phần mở rộng mạng lưới của ngân hàng khu vực miền Trung và đưa sản phẩm dịch vụ SHB đến gần hơn với người dân địa phương.

SeABank bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Ngày 24/11/2023, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã: SSB) đã chính thức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quốc Long đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ngân hàng.

4 động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế năm 2024
Thị trường bất động sản đóng băng dài hơn dự kiến là rủi ro chính với triển vọng kinh tế 2024.

VPBank – ngân hàng đầu tiên triển khai hình thức thanh toán Garmin Pay
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ra mắt hình thức thanh toán một chạm Garmin Pay trên các thiết bị đồng hồ thông minh của Garmin. Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai hình thức thanh toán này, giúp gia tăng độ phủ của VPBank trong hệ sinh thái thanh toán Tap & Pay.

T&T Group, SHB và PV Power ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện
Thông qua thỏa thuận hợp tác toàn diện được ký kết giữa ba bên, T&T Group, SHB và PV Power sẽ cùng cộng hưởng thế mạnh để kiến tạo một hệ sinh thái đối tác chất lượng cao, mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất với mức giá cạnh tranh nhất cho khách hàng.

Hòa Phát bán ra hơn 385.000 tấn thép chất lượng cao trong 10 tháng
Đây là các loại thép nguyên liệu phục vụ ngành cơ khí, chế biến chế tạo như rút dây, làm lõi que hàn, đinh ốc vít, thép dự ứng lực, tanh lốp ô tô…

Hệ sinh thái vận tải lớn nhất Thái Nguyên
“Chuyển đổi số là tất yếu, với Công ty CP thương mại và du lịch Hà Lan chuyển đổi số xoay quanh tư duy:“ Đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng của mình”, vì thế không chỉ dừng lại ở chuyển đổi số về công nghệ, chúng tôi tăng tốc để chuyển đổi tư duy và nhận thức của tất cả người dùng”.