Chuyên mục


Bổ sung 2 cặp cửa khẩu và 15 tuyến vận tải Việt - Trung

27/02/2023 16:13 (GMT +7)

Cục đường bộ Việt Nam vừa có văn bản thông báo về việc bổ sung 2 cặp cửa khẩu và 15 tuyến vận tải thực hiện vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung.

Cụ thể, theo Thông báo số 1004/CĐBVN-QLVT,PT&NL của Cục đường bộ gửi tới sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Sở GTVT-XD Lào Cai và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, được sự chấp thuận của Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc, ngày 30/12/2022, Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc đã ký Thỏa thuận giữa Bộ Giao thông vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc bổ sung tuyến vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế và cửa khẩu thực hiện vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung.

thống nhất bổ sung 02 cặp cửa khẩu và 15 tuyến đường vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung.

thống nhất bổ sung 02 cặp cửa khẩu và 15 tuyến đường vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung.

Theo đó, hai bên thống nhất bổ sung 2 cặp cửa khẩu và 15 tuyến đường vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 1537/BGTVT-HTQT ngày 02/02/2023, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc TW, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cụ thể:

Đối với các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai, thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung biết về việc bổ sung 02 cặp cửa khẩu và 15 tuyến đường vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung để tổ chức triển khai các hoạt động vận tải trên các cặp cửa khẩu và tuyến đường mới được bổ sung.

Đối với các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai có các cặp cửa khẩu và tuyến đường mới được bổ sung triển khai báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc bổ sung cặp cửa khẩu và tuyến đường trên địa phận địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, Hà Giang, làm việc với Ty Giao thông vận tải Quảng Tây, Vân Nam về việc tổ chức hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung qua cặp cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) - Ái Điểm (Quảng Tây), Xín Mần (Hà Giang) - Đô Long (Vân Nam).

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang làm việc với hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam để phối hợp tổ chức lễ thông xe tại hai cặp cửa khẩu được bổ sung (nếu hai Bên thống nhất cần thiết tổ chức).

Đồng thời, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang thành lập Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu tại cửa khẩu Chi Ma và cửa khẩu Xín Mần theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt - Trung và tại Điều 6 Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Tổ chức cấp giấy phép vận tải cho các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung tại hai cặp cửa khẩu được bổ sung.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ thông báo cho Hiệp hội Vận tải ô tô các địa phương và các đơn vị kinh doanh vận tải biết về việc bổ sung 2 cặp cửa khẩu và 15 tuyến đường thực hiện vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung để các đơn vị vận tải lựa chọn tổ chức hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung. Cục đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Mỹ Diệu
Đề nghị các địa phương công bố giá vật liệu xây dựng
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức xác định và công bố giá xây dựng trên địa bàn.

Sửa đổi hiệp định vay vốn phát triển hạ tầng 4 tỉnh miền Trung
Các Hiệp định được sửa đổi nhằm gia hạn thời gian kết thúc giải ngân đến 30/9/2025, giúp các cơ quan chủ quản tiếp tục được sử dụng vốn vay ưu đãi của ADB, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương thuộc Dự án.

Khu thương mại tự do kỳ vọng kết nối Hải Phòng với chuỗi cung ứng toàn cầu
Thành phố Hải Phòng vừa công bố Quy hoạch chung và đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước.

Giá xăng, dầu giảm tiếp
Chiều 22/2, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 15h.

Tổng kho nước ngoài xây ở đường biên và bài học logistics cần suy ngẫm
Không chỉ xây dựng các kho hàng kiểu này sát biên giới Việt Nam mà Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng hay các khu vực biên giới khác, doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã xây các hệ thống kho hàng tương tự.

Khu vực đầu mối TP.HCM sẽ có 8 tuyến đường sắt
Cục Đường sắt Việt Nam đang xin ý kiến rộng rãi đối với báo cáo giữa kỳ Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM do Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (TEDI SOUTH) và Trung tâm Tư vấn Đầu tư phát triển GTVT (CCTDI) lập.

Đơn giản hóa một số thủ tục về kinh doanh vận chuyển hàng không
Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2024/NĐ-CP ngày 16/2/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định số 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.