Chuyên mục


Phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang theo hướng nào?

21/02/2023 11:46 (GMT +7)

Bắc Giang là tỉnh đầu tiên trong cả nước được Trung ương phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TW. Vậy tỉnh Bắc Giang sẽ xây dựng, phát triển đô thị theo hướng nào?

Để triển khai Quy hoạch, Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 06-NQ/TW) theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững. Kế hoạch nhằm quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị để xây dựng, phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH.

Mục tiêu xây dựng, phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững

Mục tiêu xây dựng, phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững

Mục tiêu xây dựng, phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững, làm trung tâm dẫn dắt sự phát triển của các tiểu vùng, là động lực quan trọng cho phát triển KT-XH các địa phương và của tỉnh. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh cao hơn mức trung bình toàn quốc; bộ máy chính quyền tại các đô thị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng cuộc sống đô thị ngày càng nâng cao, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị; phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, gìn giữ và phát huy các yếu tố văn hóa đặc trưng.

Cụ thể, đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa ở tỉnh Bắc Giang đạt trên 32%; Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 5 - 7%. Toàn tỉnh có 17 đô thị, trong đó 1 đô thị loại II (TP Bắc Giang mở rộng), 2 đô thị loại IV là thị xã (thị xã Việt Yên và thị xã Chũ), 3 đô thị loại IV là thị trấn (thị trấn Thắng, thị trấn Đồi Ngô và thị trấn Vôi) và 11 thị trấn là đô thị loại V gồm 7 đô thị hiện có và 4 đô thị thành lập mới.

UBND tỉnh Bắc Giang duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Vân Trung, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500) với quy mô khoảng 125 ha

UBND tỉnh Bắc Giang duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Vân Trung, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500) với quy mô khoảng 125 ha

100% các đô thị có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết các đô thị đạt khoảng 45 - 50%. Mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Giang (sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính của huyện Yên Dũng vào thành phố Bắc Giang); điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn thành thị xã Chũ và huyện Lục Ngạn. Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11 - 16%.

Diện tích đất cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6 - 8 m2. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt gần 30 m2. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% hộ gia đình tại đô thị, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại thông minh; 100% dân số trưởng thành tại đô thị có nhu cầu, đủ điều kiện có tài khoản thanh toán điện tử.

Cũng theo Kế hoạch 51-KH/TU của Tỉnh ủy Bắc Giang, đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 55%. Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 7 - 9%. Toàn tỉnh có 25 đô thị, trong đó 1 đô thị loại I (TP Bắc Giang), 1 đô thị loại III (thị xã Việt Yên), 2 đô thị loại IV là thị xã (thị xã Hiệp Hòa, thị xã Chũ), 2 đô thị loại IV là thị trấn (thị trấn Vôi, thị trấn Đồi Ngô) và 19 thị trấn là đô thị loại V, trong đó 9 thị trấn được thành lập mới trong giai đoạn 2026 - 2030. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt 100% (đối với các đô thị phải lập quy hoạch phân khu); tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết của các đô thị đạt trên 60%. Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 16 - 26%.

Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa ở tỉnh Bắc Giang đạt trên 32%

Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa ở tỉnh Bắc Giang đạt trên 32%

Diện tích đất cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị của TP Bắc Giang đạt trên 19 m2, các đô thị loại III, loại IV đạt trên 8 m2, các đô thị loại V đạt trên 6 m2. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt trên 32,7 m2.

Để hoàn thành mục tiêu Kế hoạch, Tỉnh ủy Bắc Giang đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị bền vững và đồng bộ về mạng lưới.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị và phát triển kinh tế khu vực đô thị; Đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.

Với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp này, có cơ sở để tin tưởng rằng tỉnh Bắc Giang sẽ hoàn thành được mục tiêu phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thanh Tuyền
Đô thị Thanh Hóa sẽ rộng thêm 228 km2
Với quy hoạch này, đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính TP. Thanh Hóa và toàn bộ huyện Đông Sơn, có diện tích từ 147 km2 lên hơn 228 km2, đóng vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học - kỹ thuật của tỉnh.

Cận cảnh cây cầu nguy hiểm ở Bắc Giang
Cầu Cẩm Lý (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đang được kiến nghị nâng cấp vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Làm đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến về việc thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đường liên vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay – Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (Dự án).

Hà Tĩnh quyết liệt với Dự án cao tốc Bắc - Nam
Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tiến độ triển khai thực hiện dự án tại các địa phương; phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, từ đó kịp thời có phương án giải quyết, tháo gỡ.

Bắc Ninh “ gỡ khó” để triển khai Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô
Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, tỉnh Bắc Ninh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1.3, công tác tổ chức thực hiện các khu tái định cư và cải tạo, nguồn vật liệu cung cấp cho Dự án,...

Bất thường trong ô tô chìm dưới sông
Sau 2 ngày không liên lạc được với người đàn ông thuê xe ô tô, một cơ sở kinh doanh dịch vụ ở tỉnh Thanh Hoá đã lần theo định vị và tìm thấy tài xế cùng chiếc xe dưới sông Vách Nam đoạn chảy qua cầu Nga, thuộc thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Duyệt chủ trương đầu tư 2 đoạn Dự án đường HCM
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.