Chuyên mục


Nông dân Bắc Ninh khơi dậy khát vọng về nông nghiệp văn minh

12/09/2023 15:37 (GMT +7)

Ngày 12/9, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết chủ trì buổi họp báo. Tham gia có hàng trăm đại biểu đại diện cho trên 174 nghìn hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Công Thao, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trình bày báo cáo nội dung văn kiện, Đại hội. Báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ 2018 - 2023, hội nông dân các cấp tổ chức được gần 7.000 buổi tuyên truyền cho hơn 715.000 lượt hội viên, nông dân.

Kết nạp mới gần 11.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên hơn 174.000 hội viên; Thành lập 46 chi hội nông dân nghề nghiệp với 1.518 hội viên, 460 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 3.000 hội viên; Trực tiếp tổ chức và phối hợp tổ chức 702 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 57.000 cán bộ hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Toàn tỉnh, có hơn 465.000 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, đã có 399.753 lượt hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đã quyên góp kinh phí, xây dựng 13 ngôi nhà Nghĩa tình nông dân (trị giá 60 - 65 triệu đồng/nhà) và trao tặng 81 con bò sinh sản (trị giá 15 - 20 triệu đồng/con) cho hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn; phát động hội viên, nông dân đảm nhận trồng và chăm sóc trên 245.000 cây xanh - công trình “Hàng cây nông dân”.

Toàn cảnh buổi Họp báo.

Toàn cảnh buổi Họp báo.

Công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHYT, BHXH được chú trọng; thông qua đại lý của hội nông dân, thu hút hơn 162.000 người tham gia BHYT hộ gia đình và 1.360 người tham gia BHXH tự nguyện. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 114,386 tỷ đồng (Trung ương uỷ thác cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh là 16,6 tỷ đồng; UBND tỉnh cấp 83,2 tỷ đồng; nguồn cấp huyện quản lý: 14,586 tỷ đồng).

Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh trực tiếp mở được 40 lớp đào tạo nghề cho 1.376 hội viên, nông dân. Sau đào tạo, hơn 80% học viên được giới thiệu việc làm và có việc làm ổn định; phối hợp liên kết tuyển sinh nguồn đào tạo thạc sỹ; tư vấn, giới thiệu cho 10.550 lượt hội viên, nông dân về xuất khẩu lao động và du học nước ngoài. Hội nông dân các cấp đã phối hợp với các đơn vị dạy nghề trong tỉnh, tổ chức 175 lớp đào tạo nghề cho 5.553 hội viên, nông dân.

Hội nông dân các cấp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; trực tiếp cung ứng hơn 9.000 tấn phân bón, chế phẩm sinh học theo phương thức trả chậm; tổ chức 2.525 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ KH-KT về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cho 207.666 lượt hội viên nông dân; tổ chức 3 phiên chợ nông sản an toàn và tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tại 19 hội chợ, triển lãm trong, ngoài tỉnh.

Phương hướng chung: Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng giai cấp nông dân là chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng tổ chức hội nông dân vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; chủ động hội nhập quốc tế; tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua lớn của hội, tích cực vận động và tạo điều kiện cho nông dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành tỉnh có vị trí quan trọng trong tổng thể phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng và sớm trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Thị Lệ Tuyết chủ trì buổi họp báo.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Thị Lệ Tuyết chủ trì buổi họp báo.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác nông vận; vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp hướng an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Hội nông dân các cấp phải làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân; tham gia xây dựng và tổ chức cho nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045;

Nâng cao hiệu quả hoạt động các phong trào thi đua trong nông dân, trọng tâm là Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh; huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân;

Xây dựng giai cấp nông dân phát triển toàn diện, văn minh, yêu nước, đoàn kết, tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, có ý chí, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có trình độ, học vấn và năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, nếp sống văn minh, trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật, bảo vệ môi trường; huy động nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu;

Nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, học vấn của cán bộ, hội viên, nông dân; chú trọng nâng cao kiến thức hiểu biết xã hội, tiếp cận những tiến bộ KH-KT mới áp dụng vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng lực lượng lao động nông thôn có tác phong công nghiệp, có năng lực quản trị, phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh...

Các chỉ tiêu chủ yếu: 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và nghị quyết của hội nông dân các cấp; 100% cán bộ hội chuyên trách có trình độ đạt chuẩn theo quy định; 100% cán bộ chi hội và cán bộ hội cơ sở được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, nghiệp vụ công tác hội;

Kết nạp từ 7.000 hội viên mới trở lên; mỗi đơn vị hội nông dân cấp huyện hướng dẫn thành lập ít nhất 5 chi hội, 25 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 5 hợp tác xã trở lên; Phấn đấu hàng năm 100% hội nông dân cấp huyện và 97% cơ sở hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi hội đảm bảo Quỹ hoạt động hội;

Hàng năm, có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 55% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp; hàng năm, mỗi đơn vị hội hông dân cấp huyện hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 5 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn bằng các hình thức thiết thực (hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở; tặng bò giống sinh sản; giúp đỡ về tư liệu sản xuất, vật tư nông nghiệp, ngày công lao động...); 100% cơ sở hội duy trì mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu;

Hằng năm, 100% cơ sở hội triển khai ký cam kết “Nói không với thực phẩm không an toàn” và phấn đấu 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản ký cam kết thực hiện; Phấn đấu trong nhiệm kỳ, mỗi đơn vị hội nông dân cấp huyện hỗ trợ xây dựng được từ 2 cửa hàng nông sản an toàn trở lên…Đại hội diễn ra trong 2 ngày 22 - 23/9/2023.

Thanh Tuyền
Quảng Bình sẽ có con đường mang tên con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tỉnh Quảng Bình vừa thống nhất lấy tên con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt tên cho một tuyến đường dài 630m tại xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới).

Bổ sung quy định về phòng cháy từ 24/8
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 32/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phòng cháy và chữa cháy. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/8/2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Vương Quốc Tuấn điều hành UBND tỉnh Bắc Ninh
Phó Chủ tịch Thường trực Vương Quốc Tuấn được phân công điều hành hoạt động UBND tỉnh Bắc Ninh.

Mở thêm lối về cộng đồng cho người lầm lỗi
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của BCH Công an quận Tây Hồ, Công an phường Yên Phụ đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quận triển khai hiệu quả mô hình cho vay vốn ưu đãi đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Làm giả giấy tờ ô tô để cầm đồ ở TT.Huế
Ngày 16/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Hồ Đăng Hải (SN 1985, trú tại 11 Vạn Xuân, phường Kim Long, TP. Huế) khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM.

Bà Nguyễn Hương Giang tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, bà Nguyễn Hương Giang hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy duy nhất của tỉnh Bắc Ninh.

Công an huyện Lục Nam tập huấn sơ cứu nạn nhân đuối nước
Dưới sự hướng dẫn của các bác sỹ, các học viên đã nắm vững nguyên lý, kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu, xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra như cứu người trong đám cháy, đuối nước.