Chuyên mục


Giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm

11/05/2023 10:45 (GMT +7)

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 4, có 47/52 Bộ, cơ quan Trung ương và 27/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%. Trong đó, có 32 Bộ, cơ quan Trung ương và 01 địa phương giải ngân đạt dưới 5% kế hoạch.

Theo Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch vốn 4 tháng đầu năm 2023 đạt 14,66%. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân đạt 15,65%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 ở mức 18,48%. Trong đó, vốn trong nước đạt 16,03%, thấp hơn cùng kỳ năm 2022 (19,57%), vốn nước ngoài đạt 6,28% tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 (3,25%).

Được biết, có 3 bộ và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 20%. Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao so với kế hoạch Thủ tướng giao đó là Đồng Tháp (40,57%), Bến Tre (37,8%), Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (36,66%), Tiền Giang (36,31%), Phú Thọ (33,19%).

Có 47/52 Bộ, cơ quan Trung ương và 27/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%, trong đó có 32 Bộ, cơ quan Trung ương và 01 địa phương giải ngân đạt dưới 5% kế hoạch.

Ước giải ngân kế hoạch vốn 4 tháng đầu năm 2023 đạt 14,66%

Ước giải ngân kế hoạch vốn 4 tháng đầu năm 2023 đạt 14,66%

Trong tháng 4 vừa qua, lãnh đạo Chính phủ tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Kết quả cho thấy một số vấn đề tồn tại, khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến công tác giải ngân như các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đang tập trung triển khai phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án; hoàn thiện thủ tục đầu tư, tập trung thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Một số dự án có nhu cầu thực hiện chuẩn bị đầu tư trong năm 2023 nhưng không được bố trí vốn vì trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt không tách riêng vốn chuẩn bị đầu tư và vốn thực hiện dự án. Do vậy, dự án không có vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ phê duyệt dự án đầu tư.

Ngoài ra, một số nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư còn chậm do vướng mắc về thủ tục đất đai, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng chưa được chủ đầu tư chú trọng triển khai ngay từ khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, chủ đầu tư chưa chủ động ngay từ khâu triển khai thực hiện dự án dẫn đến làm chậm tiến độ giải ngân.

Một số vướng mắc khác cũng được ghi nhận do giá vật liệu xây dựng tăng cao, hay vướng mắc từ quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định về phương án thiết kế đối với dự án không có cấu phần xây dựng.

Bộ Tài chính cho biết, tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/4/2021), trong đó quy định: Trước ngày 15 của tháng báo cáo, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công hằng tháng theo Mẫu số 01/TTKHN và các biểu mẫu kèm theo Thông tư này gửi Bộ Tài chính. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo định kỳ tình hình giải ngân tháng 4 của 16/52 bộ, cơ quan trung ương và 52/63 địa phương.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể về điều kiện bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có cơ sở thống nhất thực hiện; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần sớm hoàn thiện hồ sơ trình, báo cáo Thường trực Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 sang năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo chỉ đạo.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Giao thông vận tải báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 cho các dự án thành phần để thực hiện.

Đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, để đôn đốc việc phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Kim Khánh
Tập đoàn BRG tiếp tục được vinh danh tại giải thưởng BCI Asia Awards 2023
Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn BRG đã lần thứ năm được tôn vinh “Top 10 Chủ đầu tư hàng đầu” tại lễ trao giải BCI Asia Awards 2023.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Đồng ý chủ trương bổ sung ngành điện hóa, ủng hộ Vinachem tăng vốn điều lệ
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý chủ trương bổ sung ngành nghề điện hóa theo đề xuất của Vinachem; ủng hộ Vinachem tăng vốn điều lệ nhưng phải bảo đảm đủ điều kiện và nguồn lực theo quy định để tăng vốn.

Bắc Giang triển khai đồng bộ các giải pháp tiêu thụ vải thiều
Đến thời điểm này, trà vải sớm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang bước vào giai đoạn thu hoạch (dự kiến thu hoạch từ ngày 25/5 đến ngày 15/6); trà vải chính vụ đang trong giai đoạn phát triển quả (dự kiến thu hoạch từ ngày 10/6 đến ngày 30/7).

Ngân hàng Bảo Việt cho vay vượt 6 lần mức được phép
Ngân hàng TMCP Bảo Việt được Ngân hàng Nhà nước giao mức tăng trưởng tối đa cho phép là 5,5%, nhưng lại thực hiện 31,82%.

Dự án nào hưởng lợi từ Quy hoạch điện 8?
So với Quy hoạch điện 7, phương án chính thức trong Quy hoạch điện 8 sẽ cắt giảm được đáng kể việc phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch và giảm thiểu gánh nặng nhập khẩu điện.

VietinBank bán nợ của công ty đóng tàu
VietinBank dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 7/6/2023 với mức giá khởi điểm 2.895 tỷ đồng. Tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm, tương đương 579 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Công điện 469/CĐ-TTg về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.