Chuyên mục


TT.Huế hoàn thiện hạ tầng để nâng cấp thành phố

09/02/2023 16:03 (GMT +7)

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương vừa ký ban hành Kế hoạch về việc triển khai Kết luận số 445-KL/TU, ngày 13/5/2022 của Tỉnh uỷ (khoá XVI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật đồng bộ, hiện đại

Cụ thể, tập trung ưu tiên phân bổ, bố trí đảm bảo nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, từng bước đạt chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương. Tập trung huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ theo hướng hiện đại kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống giao thông đô thị, kết nối liên vùng, có tính động lực, lan tỏa và tạo không gian phát triển mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Một số tuyến giao thông nội thị khu vực trung tâm thành phố Huế được nâng cấp, mở rộng.

Một số tuyến giao thông nội thị khu vực trung tâm thành phố Huế được nâng cấp, mở rộng.

Phối hợp với các cơ quan Trung ương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm: Mở rộng hầm Phước Tượng - Phú Gia, Quốc lộ 49A và 49B; cao tốc Cam Lộ - La Sơn; mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Phú Bài lên 9 triệu khách/năm.

Tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông kết nối giữa các đô thị, tạo động lực và có tính chất lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội, như tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương, đường vành đai 3, đường Mỹ An - Thuận An, đường Thuỷ Vân - Phú Đa, đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc; đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa), đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2, hạ tầng Khu đô thị mới Thuận An, hạ tầng kỹ thuật khung đi qua khu đô thị mới Mỹ Thượng...

Nâng cấp, mở rộng một số tuyến giao thông nội thị khu vực trung tâm thành phố Huế như: Đường Hà Nội, đường đi bộ Hai Bà Trưng, đường Bà Triệu, đường Nguyễn Gia Thiều, đường Lâm Hoằng nối dài… Chỉnh trang, mở rộng nút giao Trần Phú - Đặng Huy Trứ - Đoàn Hữu Trưng; các tuyến giao thông nội thị thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị trấn Thuận An, thị trấn Sịa và trục chính giao thông các huyện Phong Điền, Quảng Điền.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển đô thị phải nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu gắn công tác quy hoạch đô thị với bố trí nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị và chỉnh trang đô thị. Hoàn thành các quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065; Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế; Đề án phân loại đô thị loại IV đối với đô thị Phong Điền; Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030; Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án thành lập Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính.

Trong đó, tập trung phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 62-65% và đến năm 2030 đạt khoảng 65-70%. Trong đó, đầu tư phát triển thành phố Huế về phía biển, hoàn chỉnh đô thị Thừa Thiên - Huế đạt tiêu chí đô thị loại I. Phát triển hạ tầng đô thị Phong Điền để đạt tiêu chí đô thị loại IV và thành lập thị xã Phong Điền trước năm 2025. Nâng cấp đô thị thị xã Hương Trà và Hương Thuỷ theo định hướng phát triển của tỉnh. Xây dựng thành phố Chân Mây; nâng cấp và hình thành các đô thị mới Lộc Thủy, Lộc Vĩnh, Lộc Tiến, Vinh Hiền, Vinh Hưng, Thanh Hà, Phú Mỹ đạt tiêu chí đô thị loại V đến năm 2025.

Tập trung đầu tư hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp phục vụ phát triển ngành công nghiệp

Theo đó, những năm tới tỉnh tập trung huy động và sử dụng hiệu quả tối đa các nguồn lực để đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư, góp phần phát triển ngành công nghiệp, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách Nhà nước và giải quyết việc làm cho người lao động.

Từng bước hoàn thiện các thiết chế hạ tầng để xây dựng đô thị Chân Mây - Lăng Cô, phấn đấu đạt đô thị loại III. Ưu tiên hoàn thành các trục giao thông chính quan trọng như mở rộng hệ thống đường trung tâm đô thị Chân Mây, đường phía Đông đầm Lập An. Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2), đê chắn cát Chân Mây, Đường trục chính kết nối Khu du lịch Quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương với QL1, Đường nối Khu công nghiệp - Khu đô thị Chân Mây, Đường trục chính Khu công nghiệp kỹ thuật cao và Khu đô thị Chân Mây, Đường trục chính trung tâm khu du lịch Lăng Cô, Đường trục chính trong khu công nghiệp La Sơn, Đường trục chính trong khu công nghiệp Phú Đa…

Theo kế hoạch, tiếp tục đầu tư hệ thống thoát nước thải, xử lý nước thải Khu công nghiệp, khu phi thuế quan; xây dựng hệ thống đường bộ ven biển, hoàn thành xây dựng hồ chứa nước Thuỷ Yên - Thuỷ Cam, xây dựng trường đào tạo nghề Chân Mây; hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật theo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương đã được phê duyệt; hạ tầng khung Khu Công nghiệp công nghệ cao tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Đặc biệt, chú trọng xúc tiến đầu tư các dự án về hạ tầng cảng, hạ tầng khu công nghiệp, khu phi thuế quan; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp kỹ thuật cao Chân Mây (vị trí 1, 2, 3, 4); hạ tầng khu đô thị Chân Mây; dự án Bến du lịch và khu hậu bến cảng phục vụ khách du lịch; dự án đầu tư Bến du lịch và khu hậu bến cảng phục vụ khách du lịch; đầu tư bến cảng số 4, 5, 6, 7, 8 cảng Chân Mây… Khai thác, sử dụng có hiệu quả các dự án cảng biển ở bến cảng số 1, 2, 3 cảng Chân Mây.

Quy hoạch hạ tầng cảng Chân Mây

Quy hoạch hạ tầng cảng Chân Mây

Tăng cường kêu gọi vốn ODA và các nguồn vốn khác để đầu tư các công trình thoát nước thải, xử lý nước thải và chất thải rắn, đê chắn cát cảng Chân Mây... Hoàn thành các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn đầu tư công theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Hỗ trợ, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, trong đó chú trọng các khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn III, IV, KCN Gilimex; đôn đốc đầu tư hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp, trong đó ưu tiên hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn tại khu công nghiệp Phong Điền.

Hoàn thành các tuyến đường phân luồng công nhân ra vào khu công nghiệp Phú Bài; đường trục chính trong khu công nghiệp Phong Điền vào khu chức năng chế biến cát; đường trục chính khu công nghiệp Phú Đa, Quảng Vinh… Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho 4 Cụm công nghiệp có nhiều cơ sở sản xuất như Cụm công nghiệp An Hoà, Thuỷ Phương, Tứ Hạ, Bắc An Gia.

Xúc tiến đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; khu phi thuế quan, hạ tầng cảng và dịch vụ cảng Chân Mây, các trung tâm logistics... Hạ tầng các khu công nghiệp, khu A - khu Công nghiệp Phong Điền, khu Công nghiệp Quảng Vinh và Phú Đa; hạ tầng các Cụm công nghiệp Bình Thành, Vinh Hưng, Điền Lộc, Thuỷ Phương 2, Hương Vân… Đồng thời, xúc tiến đầu tư các thiết chế xã hội nhà ở công nhân, trường học, dịch vụ phục vụ công nhân gắn với phát triển khu công nghiệp. Phối hợp với Tổng liên đoàn lao động triển khai các dự án thiết chế công đoàn ở khu công nghiệp Phú Bài.

Hồng Nhi
Sớm gỡ vướng đất rừng dự án giao thông
Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp về việc cần ưu tiên xem xét hồ sơ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Dĩ An là đô thị loại II của tỉnh Bình Dương
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 296/QĐ-TTg ngày 27/3/2023 công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Kiên định giá trị đã tạo lập, hướng đến phát triển du lịch 'xanh'
Ngành du lịch không chỉ phát triển du lịch đơn thuần, mà xa hơn là phát triển du lịch "xanh", du lịch bền vững theo đúng chủ trương nhất quán của Đảng là phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Đẩy nhanh tiến độ thi công luồng vào sông Hậu
Dự án luồng tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu giai đoạn 2 là dự án trọng điểm quốc gia, có mục tiêu thu hút, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Hà Tĩnh: Doanh nghiệp Tân Sơn Thủy hủy hoại môi trường sống
Doanh nghiệp này vẫn đang tiếp tục xin mở rộng quy hoạch bãi tập kết kinh doanh vật liệu quy mô khủng; trong khi cuộc sống người dân xung quanh bị đảo lộn vì khói bụi, tiếng ồn, nguy cơ tai nạn giao thông khi xe trọng tải lớn hoạt động ngày đêm trên tuyến đường bê tông nội đồng.

Giám sát chặt chẽ xuất xứ vật liệu cao tốc
Bộ Giao thông vận tải ban hành chỉ thị về tăng cường kiểm soát chất lượng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ quản lý.

Đô thị Thanh Hóa sẽ rộng thêm 228 km2
Với quy hoạch này, đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính TP. Thanh Hóa và toàn bộ huyện Đông Sơn, có diện tích từ 147 km2 lên hơn 228 km2, đóng vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học - kỹ thuật của tỉnh.