Chuyên mục


TT.Huế hoàn thiện hạ tầng để nâng cấp thành phố

09/02/2023 16:03 (GMT +7)

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương vừa ký ban hành Kế hoạch về việc triển khai Kết luận số 445-KL/TU, ngày 13/5/2022 của Tỉnh uỷ (khoá XVI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật đồng bộ, hiện đại

Cụ thể, tập trung ưu tiên phân bổ, bố trí đảm bảo nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, từng bước đạt chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương. Tập trung huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ theo hướng hiện đại kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống giao thông đô thị, kết nối liên vùng, có tính động lực, lan tỏa và tạo không gian phát triển mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Một số tuyến giao thông nội thị khu vực trung tâm thành phố Huế được nâng cấp, mở rộng.

Một số tuyến giao thông nội thị khu vực trung tâm thành phố Huế được nâng cấp, mở rộng.

Phối hợp với các cơ quan Trung ương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm: Mở rộng hầm Phước Tượng - Phú Gia, Quốc lộ 49A và 49B; cao tốc Cam Lộ - La Sơn; mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Phú Bài lên 9 triệu khách/năm.

Tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông kết nối giữa các đô thị, tạo động lực và có tính chất lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội, như tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt Sông Hương, đường vành đai 3, đường Mỹ An - Thuận An, đường Thuỷ Vân - Phú Đa, đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc; đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa), đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2, hạ tầng Khu đô thị mới Thuận An, hạ tầng kỹ thuật khung đi qua khu đô thị mới Mỹ Thượng...

Nâng cấp, mở rộng một số tuyến giao thông nội thị khu vực trung tâm thành phố Huế như: Đường Hà Nội, đường đi bộ Hai Bà Trưng, đường Bà Triệu, đường Nguyễn Gia Thiều, đường Lâm Hoằng nối dài… Chỉnh trang, mở rộng nút giao Trần Phú - Đặng Huy Trứ - Đoàn Hữu Trưng; các tuyến giao thông nội thị thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thị trấn Thuận An, thị trấn Sịa và trục chính giao thông các huyện Phong Điền, Quảng Điền.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển đô thị phải nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu gắn công tác quy hoạch đô thị với bố trí nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị và chỉnh trang đô thị. Hoàn thành các quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065; Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế; Đề án phân loại đô thị loại IV đối với đô thị Phong Điền; Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030; Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án thành lập Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính.

Trong đó, tập trung phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 62-65% và đến năm 2030 đạt khoảng 65-70%. Trong đó, đầu tư phát triển thành phố Huế về phía biển, hoàn chỉnh đô thị Thừa Thiên - Huế đạt tiêu chí đô thị loại I. Phát triển hạ tầng đô thị Phong Điền để đạt tiêu chí đô thị loại IV và thành lập thị xã Phong Điền trước năm 2025. Nâng cấp đô thị thị xã Hương Trà và Hương Thuỷ theo định hướng phát triển của tỉnh. Xây dựng thành phố Chân Mây; nâng cấp và hình thành các đô thị mới Lộc Thủy, Lộc Vĩnh, Lộc Tiến, Vinh Hiền, Vinh Hưng, Thanh Hà, Phú Mỹ đạt tiêu chí đô thị loại V đến năm 2025.

Tập trung đầu tư hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp phục vụ phát triển ngành công nghiệp

Theo đó, những năm tới tỉnh tập trung huy động và sử dụng hiệu quả tối đa các nguồn lực để đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư, góp phần phát triển ngành công nghiệp, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách Nhà nước và giải quyết việc làm cho người lao động.

Từng bước hoàn thiện các thiết chế hạ tầng để xây dựng đô thị Chân Mây - Lăng Cô, phấn đấu đạt đô thị loại III. Ưu tiên hoàn thành các trục giao thông chính quan trọng như mở rộng hệ thống đường trung tâm đô thị Chân Mây, đường phía Đông đầm Lập An. Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2), đê chắn cát Chân Mây, Đường trục chính kết nối Khu du lịch Quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương với QL1, Đường nối Khu công nghiệp - Khu đô thị Chân Mây, Đường trục chính Khu công nghiệp kỹ thuật cao và Khu đô thị Chân Mây, Đường trục chính trung tâm khu du lịch Lăng Cô, Đường trục chính trong khu công nghiệp La Sơn, Đường trục chính trong khu công nghiệp Phú Đa…

Theo kế hoạch, tiếp tục đầu tư hệ thống thoát nước thải, xử lý nước thải Khu công nghiệp, khu phi thuế quan; xây dựng hệ thống đường bộ ven biển, hoàn thành xây dựng hồ chứa nước Thuỷ Yên - Thuỷ Cam, xây dựng trường đào tạo nghề Chân Mây; hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật theo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương đã được phê duyệt; hạ tầng khung Khu Công nghiệp công nghệ cao tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Đặc biệt, chú trọng xúc tiến đầu tư các dự án về hạ tầng cảng, hạ tầng khu công nghiệp, khu phi thuế quan; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp kỹ thuật cao Chân Mây (vị trí 1, 2, 3, 4); hạ tầng khu đô thị Chân Mây; dự án Bến du lịch và khu hậu bến cảng phục vụ khách du lịch; dự án đầu tư Bến du lịch và khu hậu bến cảng phục vụ khách du lịch; đầu tư bến cảng số 4, 5, 6, 7, 8 cảng Chân Mây… Khai thác, sử dụng có hiệu quả các dự án cảng biển ở bến cảng số 1, 2, 3 cảng Chân Mây.

Quy hoạch hạ tầng cảng Chân Mây

Quy hoạch hạ tầng cảng Chân Mây

Tăng cường kêu gọi vốn ODA và các nguồn vốn khác để đầu tư các công trình thoát nước thải, xử lý nước thải và chất thải rắn, đê chắn cát cảng Chân Mây... Hoàn thành các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn đầu tư công theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Hỗ trợ, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, trong đó chú trọng các khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn III, IV, KCN Gilimex; đôn đốc đầu tư hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp, trong đó ưu tiên hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn tại khu công nghiệp Phong Điền.

Hoàn thành các tuyến đường phân luồng công nhân ra vào khu công nghiệp Phú Bài; đường trục chính trong khu công nghiệp Phong Điền vào khu chức năng chế biến cát; đường trục chính khu công nghiệp Phú Đa, Quảng Vinh… Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho 4 Cụm công nghiệp có nhiều cơ sở sản xuất như Cụm công nghiệp An Hoà, Thuỷ Phương, Tứ Hạ, Bắc An Gia.

Xúc tiến đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; khu phi thuế quan, hạ tầng cảng và dịch vụ cảng Chân Mây, các trung tâm logistics... Hạ tầng các khu công nghiệp, khu A - khu Công nghiệp Phong Điền, khu Công nghiệp Quảng Vinh và Phú Đa; hạ tầng các Cụm công nghiệp Bình Thành, Vinh Hưng, Điền Lộc, Thuỷ Phương 2, Hương Vân… Đồng thời, xúc tiến đầu tư các thiết chế xã hội nhà ở công nhân, trường học, dịch vụ phục vụ công nhân gắn với phát triển khu công nghiệp. Phối hợp với Tổng liên đoàn lao động triển khai các dự án thiết chế công đoàn ở khu công nghiệp Phú Bài.

Hồng Nhi
Quảng Bình đẩy mạnh công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn số 1040/SGTVT-KCHT về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (KCHT GTĐB) trên địa bàn toàn tỉnh.

Quảng Ninh: Thi công ẩu tại Dự án Mở rộng Tỉnh lộ 334
Cán bộ đang phụ trách thi công Dự án Mở rộng Tỉnh lộ 334, qua xã Vạn Yên (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) cho biết: "Trong lúc thi công không tránh được thiếu sót, hôm nay xe tưới nước đường bị hỏng nên mong các anh thông cảm"... Thế nhưng, người dân địa phương lại gánh ô nhiễm hết ngày này qua ngày khác.

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị
Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa làm việc với UBND TP.Hà Nội về chuyên đề giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023".

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Chiều 15/4, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Xuất hiện hố sụt có vị trí tương ứng tọa độ sạt lở trong hầm Bãi Gió
Cơ quan chức năng vừa phát hiện xuất hiện một hố sụt diện tích khoảng (2x2m) có vị trí tương ứng với tọa độ vị trí sụt lún trong hầm đường sắt bên dưới. Các phương án phân luồng giao thông trên quốc lộ 1 cũng đã được triển khai.

Khởi công đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn
Đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn với chiều dài gần 29km, tổng mức đầu tư khoảng 1.665 tỷ đồng dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào dịp 30/4 - 1/5 tới đây.

Thông xe đường kết nối vùng Hà Nội - Bắc Giang
Sau gần 1 năm thi công, ngày 13/4 đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang có chiều dài 4,2km gồm 1 tuyến chính và 2 tuyến nhánh với tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng chính thức thông xe kỹ thuật.