Chuyên mục


Làm gì để Bắc Ninh trở thành tỉnh ATGT

20/04/2023 11:15 (GMT +7)

Được sự nhất trí, ủng hộ của Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh đã đặt quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành tỉnh ATGT.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Bắc Ninh phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, ATGT, tạo chuyển biến đột phá về tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn.

Triển khai thực hiện mô hình điểm tỉnh ATGT, Bắc Ninh sẽ kéo giảm bền vững TNGT trên cả 3 tiêu chí, trọng tâm bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân khi tham gia giao thông; khắc phục triệt để tình trạng ùn tắc giao thông; thiết lập trật tự kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, trong đó hình thành đặc trưng văn hóa giao thông trong nhân dân; phát triển hạ tầng giao thông, đáp ứng quy mô kinh tế-xã hội của tỉnh.

        Một buổi ra quân đảm bảo trật tự ATGT ở tỉnh Bắc Ninh 

        Một buổi ra quân đảm bảo trật tự ATGT ở tỉnh Bắc Ninh 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Bắc Ninh luôn quan tâm bảo đảm môi trường sinh thái ngày càng tốt hơn, bảo đảm an toàn cho người dân ngày càng cao hơn, trong đó mô hình  tỉnh ATGT là một trong những nội dung rất ý nghĩa, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

“Việc Bộ Công an chọn tỉnh Bắc Ninh để xây dựng tỉnh ATGT là vinh dự của địa phương và đây cũng là nhiệm vụ chính trị của tỉnh”- ông Tuấn xác định và yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương bổ sung ngay vào chương trình công tác của năm 2023 để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Việc quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành tỉnh ATGT phải được triển khai đến tận các chi bộ. Ông Nguyễn Anh Tuấn giao Đảng ủy Công an tỉnh là cơ quan thường trực, phát huy tốt vai trò, phối hợp với Tổ công tác của Bộ Công an, hằng tuần tổ chức giao ban, hằng tháng có báo cáo, hằng quý sơ kết việc triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng xây dựng Bắc Ninh trở thành“tỉnh ATGT là một trong những nội dung rất ý nghĩa, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng xây dựng Bắc Ninh trở thành“tỉnh ATGT là một trong những nội dung rất ý nghĩa, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh

Còn ông Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, việc Bắc Ninh xây dựng tỉnh ATGT cũng là một bộ phận cấu thành của thế trận bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng, hình thành thói quen, văn hóa giao thông. Ông Long đề nghị Bắc Ninh sớm thông qua và đưa Nghị quyết, Kế hoạch vào thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về công tác bảo đảm ATGT; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và của tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm các điều kiện thực hiện hiệu quả mô hình trong thời gian tới.  

 Ông Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc lựa chọn xây dựng mô hình điểm tỉnh ATGT tại tỉnh Bắc Ninh là kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, nhằm huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT.

 Ông Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc lựa chọn xây dựng mô hình điểm tỉnh ATGT tại tỉnh Bắc Ninh là kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, nhằm huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Từ tháng 3 năm nay, tỉnh Bắc Ninh thực hiện mô hình điểm  tỉnh ATGT của toàn quốc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết chuyên đề số 87-NQ/TU về xây dựng tỉnh ATGT. Mục tiêu là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT, xây dựng đặc trưng văn hóa giao thông của người Bắc Ninh và hệ thống giao thông an toàn, thông minh... Để Nghị quyết số 87-NQ/TU sớm đi vào cuộc sống, các cấp, các ngành và các địa phương cần tăng cường phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong xây dựng tỉnh ATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và triển khai bộ quy tắc văn hóa giao thông văn minh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong bảo đảm trật tự ATGT.

Để thực hiện được những công việc này, rất cần sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và các địa phương, đặc biệt là vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc chỉ đạo, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định về ATGT, mỗi người dân cần tăng cường nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền pháp luật về ATGT cho người dân

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền pháp luật về ATGT cho người dân

Bắc Ninh xác định phải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp: Phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong xây dựng tỉnh ATGT; Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và triển khai bộ quy tắc văn hóa giao thông của người Bắc Ninh; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông. Là tỉnh có diện tích nhỏ, tốc độ phát triển kinh tế-xã hội cao, mật độ dân số đông nên ATGT luôn được Bắc Ninh xác định là nhiệm vụ quan trọng. Nhiều năm qua, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của tỉnh và sự tự giác tuân thủ pháp luật của nhân dân, ATGT luôn có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, sự phát triển các khu công nghiệp, đa dạng về tài nguyên du lịch văn hóa gắn với các di tích lịch sử, lễ hội và nghề truyền thống là điều kiện thuận lợi để Bắc Ninh phát triển về kinh tế - văn hóa, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Để Bắc Ninh sớm trở thành tỉnh ATGT thì những nhiệm vụ và giải pháp lớn nêu trên phải được các cấp, các ngành cụ thể hóa thêm một bước, trước hết là kế hoạch của UBND tỉnh với các nhiệm vụ, chỉ tiêu, trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Việc xây dựng và ban hành bộ quy tắc Văn hóa giao thông Bắc Ninh, bộ tiêu chí tỉnh ATGT phải gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, tạo phong trào hưởng ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Trong quá trình thực hiện cần nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm của toàn dân; tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, gắn với thực thi văn hóa công vụ và trách nhiệm người đứng đầu; Lấy nhà trường làm gốc, tạo nền tảng văn hóa giao thông cho thế hệ tương lai... Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phối hợp đồng bộ hơn nữa về chuyển đổi số trong quản lý, điều hành giao thông; siết chặt hoạt động quản lý vận tải, phương tiện; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ...   

Với quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, lan tỏa tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp và toàn dân, tỉnh Bắc Ninh sẽ gặt hái được những thành quả tích cực để trở thành tỉnh ATGT. Và mô hình điểm của tỉnh Bắc Ninh sẽ được nhân rộng ra toàn quốc.

                                                                                     

Thanh Tuyền
'Mát ga' do đường thoáng, gần 10 tài xế bị xử phạt
Lấy lý do đường thoáng để đạp thêm chân ga, gần 10 tài xế đã bị đội CSGT số 12 lập biên bản xử phạt vì chạy quá tốc độ cho phép.

Đoàn xe tải “diễu” phố cấm quận Cầu Giấy
Dù chỉ được phép hoạt động từ 21h đêm trong nội đô Hà Nội nhưng rất nhiều xe tải gắn logo riêng vẫn vô tư chạy trong giờ cấm phục vụ xây dựng dự án nằm trên đường Trần Kim Xuyến, quận Cầu Giấy.

Liên tục xử lý xe quá niên hạn
Cục Đăng kiểm Việt Nam đã và đang liên tục chia sẻ dữ liệu danh sách các xe hết hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng cho lực lượng CSGT, TTGT các địa phương để tăng cường kiểm soát những phương tiện không đủ an toàn vẫn cố tình tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

Rà soát để nâng tốc độ đường cao tốc
Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị phụ trách thực hiện rà soát đường ô tô cao tốc phân kỳ đầu tư được thiết kế với 4 làn xe cơ giới (phần xe chạy 2 làn mỗi bên) để có thể khai thác với vận tốc 90km/h.

Vụ biển giới hạn tải trọng “không cánh mà bay”: Tăng cường công tác xử lý xe vi phạm
Lực lượng chức năng huyện Mỹ Đức sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải hoạt động trên tuyến đường An Phú đi thị trấn Tế Tiêu (thị trấn Đại Nghĩa) sau loạt bài phản ánh của báo chí.

Kim Bôi - Hòa Bình: Xe tải hết hạn đăng kiểm vẫn… tung hoành
Tình trạng người dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và xe tải hết hạn đăng kiểm, xe tải “hết date”… vẫn ngang nhiên tham gia lưu thông trên Tỉnh lộ 12B, đoạn qua huyện Kim Bôi nhưng chưa được kiểm tra, xử lý vi phạm.

Đi bộ văn minh
Người đi bộ vi phạm quy định khi sang đường đã trở thành hình ảnh không khó bắt gặp hàng ngày. Từ các con đường trong thành phố đến các tuyến đường tỉnh, quốc lộ, thậm chí cao tốc... thì chỉ cần tiện hoặc đi nhanh hơn, không ít người dân sẵn sàng băng qua, bất chấp việc mất an toàn giao thông.