Chuyên mục


Đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của UBCKNN

15/05/2024 12:22 (GMT +7)

Tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính, thay thế Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Dự kiến sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Dự kiến sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Dự thảo đề xuất về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) như sau:

Bổ sung nhiệm vụ tổ chức, phát triển thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Điểm b Khoản 1 Điều 9 Luật Chứng khoán 2019 bổ sung vai trò, nhiệm vụ của UBCKNN trong việc tổ chức, phát triển thị trường chứng khoán và nhấn mạnh vai trò trực tiếp quản lý, giám sát của UBCKNN. Do vậy, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung nhiệm vụ của UBCKNN trong việc "Tổ chức, phát triển thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý các hoạt động dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật".

Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của UBCKNN đối với các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và chuyển nhóm nhiệm vụ liên quan đến việc chấp thuận đưa vào giao dịch các loại chứng khoán mới, phương thức giao dịch mới, hệ thống giao dịch chứng khoán thành Khoản riêng.

Luật Chứng khoán năm 2019 quy định về Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, chuyển đổi Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; đồng thời quy định nhiệm vụ quản lý, giám sát cụ thể của UBCKNN đối với các tổ chức này. Theo đó, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ nêu trên của UBCKNN cho phù hợp với quy định của Luật như sau: "Quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; chấp thuận các quy định, quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; yêu cầu Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sửa đổi quy định, quy chế liên quan đến hoạt động nghiệp vụ; đình chỉ, hủy bỏ quyết định liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, chỉ đạo Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nghiệp vụ trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư".

Ngoài ra, chuyển nhóm nhiệm vụ liên quan đến việc chấp thuận đưa vào giao dịch các loại chứng khoán mới, phương thức giao dịch mới, hệ thống giao dịch chứng khoán thành Khoản riêng (khoản 8 Điều 2 dự thảo Quyết định) do đây là các nhiệm vụ độc lập với các nhiệm vụ liên quan đến các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Bổ sung nhiệm vụ về quản lý, giám sát hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán của các tổ chức, cá nhân

Để cụ thể hóa quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Luật Chứng khoán năm 2019, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung nhiệm vụ của UBCKNN trong việc quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Bổ sung thẩm quyền của UBCKNN trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thị trường chứng khoán

Để kịp thời xử lý các nguy cơ, rủi ro hệ thống, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thẩm quyền của UBCKNN trong việc thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đồng thời, việc bổ sung thẩm quyền nêu trên cũng đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 9 Luật Chứng khoán năm 2019, Khoản 3 Điều 302 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Đưa ra khỏi Quyết định một số nhiệm vụ đảm bảo khoa học và phù hợp với thực tiễn quản lý.

Dự thảo đưa ra khỏi Quyết định một số nhiệm vụ như: (i) trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định "quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động"; (ii) ban hành "văn bản quy phạm nội bộ", "văn bản cá biệt" thuộc phạm vi quản lý của UBCKNN do các văn bản này không được ban hành trong lĩnh vực chứng khoán hoặc không có theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính cũng đề xuất đưa ra khỏi Quyết định nội dung quy định về "Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về chứng khoán và thị trường chứng khoán; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sự chỉ đạo về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính" do trước đây mô hình của Thanh tra chứng khoán đặc thù so với các đơn vị làm công tác thanh tra tại các tổng cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ khác (là Vụ tham mưu). Tuy nhiên, hiện nay, một số Tổng cục, Cục thuộc Bộ cũng được tổ chức cơ quan thanh tra nếu đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Thanh tra. Do đó, mô hình, nhiệm vụ và các chức danh của Thanh tra chứng khoán sẽ thực hiện theo quy định chung của pháp luật về thanh tra (bao gồm cả pháp luật về thanh tra chứng khoán) nên không cần quy định cụ thể tại dự thảo Quyết định.

Hoa Linh
Vàng SJC 'mất đỉnh' 90 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm mạnh, đặc biệt vàng miếng SJC ở một số nơi đã "tuột mốc" 90 triệu đồng/lượng.

TP. HCM: Lên phương án đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư bỏ trống ở Thủ Thiêm
Mới đây, tại cuộc làm việc giữa Đại biểu Quốc hội TP. HCM với UBND Thành phố chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đại diện Sở Xây dựng TP. HCM đã trình bày những giải pháp đối với các căn hộ tái định cư và đất nền đang bỏ trống trên địa bàn.

Lượng vàng trúng thầu lần 7 cao kỷ lục
Phiên đấu thầu vàng lần thứ 7 diễn ra thành công, với 11 đơn vị tham gia và số lượng vàng miếng SJC trúng thầu cao kỷ lục là 12.300 lượng.

Đấu thầu vàng miếng lần 7, lần đầu tiên hạ giá đặt cọc
Phiên đấu thầu vàng miếng thứ 7 trong năm nay sẽ diễn ra vào sáng mai 16/5. Giá tham chiếu để tính giá đặt cọc là 87,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng so với phiên đấu thầu gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nhiều mục tiêu quan trọng đã được thông qua tại Đại hội, trong đó, lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của UBCKNN
Tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính, thay thế Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Giá vàng bật tăng trở lại
Thị trường vàng trong nước chứng kiến một phiên tăng giá mạnh mẽ vào sáng ngày 15/5. Sau 2 ngày giảm liên tiếp, giá vàng SJC đã bật tăng trở lại với mức tăng lên tới 1,3 triệu đồng/lượng.