Chuyên mục


Bước đột phá trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội ở Phú Vang

25/06/2024 18:20 (GMT +7)

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên, đồng vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời và có hiệu quả.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, với sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên, đồng vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời và có hiệu quả.

Bí thư Huyện uỷ Phú Vang Trần Gia Công làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

Bí thư Huyện uỷ Phú Vang Trần Gia Công làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

Ngay sau khi Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Vang (Thừa Thiên Huế) đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các hội đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị; xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là hoạt động thường xuyên; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Bì thư Huyện uỷ Phú Vang Trần Gia Công cùng lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện kiểm tra sử dụng vốn vay nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Bì thư Huyện uỷ Phú Vang Trần Gia Công cùng lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện kiểm tra sử dụng vốn vay nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND Huyện Phú Vang Lê Đức Lộc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã nhận thức rõ trách nhiệm đối với việc tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Hàng năm, UBND huyện đều quan tâm dành một phần vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Phòng giao dịch NHCSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến nay, UBND huyện đã chuyển hơn 8 tỷ đồng từ ngân sách sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần tăng tỷ lệ hộ được vay vốn từ nguồn vốn tín dụng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, UBND huyện Phú Vang cũng đã tạo điều kiện bố trí mặt bằng cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện xây dựng trụ sở làm việc tại trung tâm huyện; mở 14 điểm giao dịch tại trụ sở UBND xã, thị trấn; tạo điều kiện gắn kết giữa NHCSXH với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hoạt động giao dịch xã của NHCSXH.

Hoạt động giao dịch xã của NHCSXH.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương, địa phương tỉnh, huyện chuyển sang, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Phú Vang đã góp phần xóa nghèo cho hơn 5.339 hộ, xóa cận nghèo 5.845 hộ, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ năm 2014 là 8,32% xuống còn 2,27%, hộ cận nghèo từ 7,29% xuống còn 3,85% đầu năm 2024; góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 62,2 triệu đồng; đã hỗ trợ cho 42.584 lao động có việc làm, trong đó có 3.424 lao động thông qua nguồn vốn GQVL; giúp kinh phí cho 158 lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài; trang trải chi phí học tập cho 636 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng được 30.814 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; hỗ trợ xây dựng được 335 ngôi nhà cho các đối tượng hộ nghèo, 53 nhà ở xã hội và phát triển các ngành nghề khác.

Lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Vang kiểm tra sử dụng vốn vay nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Vang kiểm tra sử dụng vốn vay nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Từ năm 2014 đến nay, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Vang đã tham mưu Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện phân bổ vốn về các xã trọng điểm trong chương trình như xã Phú Mỹ, Phú Gia, Phú An, Vinh Hà, Vinh Thanh, Phú Đa… Do đó, nguồn vốn tại các địa bàn này tăng cao, góp phần hoàn thành một số tiêu chí trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thay đổi bộ mặt nông thôn của các xã này nói riêng và địa bàn huyện nói chung.

Bên cạnh đó, việc triển khai các chương trình hỗ trợ, các dự án khuyến nông khuyến ngư đã tác động tích cực đến hiệu quả sử dụng vốn vay của người dân, đồng vốn đã được đầu tư đúng mục đích; kết quả sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao hơn... và ngược lại nhờ có nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH các dự án, chương trình cũng đã có kết quả như mong muốn.

Ông Hoàng Minh Tứ - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Vang cho biết, Chỉ thị số 40-CT/TW ra đời, tập thể lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện xác định đây vừa là cơ hội vừa là nhiệm vụ rất quan trọng, do đó đơn vị đã tập trung xây dựng lộ trình triển khai có bài bản, có chiến lược hướng tới sự ổn định, hiệu quả lâu dài.

“Từ khi quán triệt, thực hiện Chỉ thị 40 - CT/TW, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn được nâng lên rõ rệt. Việc chủ tịch các xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện không những nâng cao được trách nhiệm của chính quyền cơ sở mà còn đẩy mạnh sự giám sát trong việc rà soát, bình xét cho vay. Nhờ đó, hoạt động của NHCSXH huyện có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên, đồng vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời và có hiệu quả. Tổng dư nợ đến nay đạt gần 450 tỷ đồng; trong đó nợ quá hạn 205 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,05%, toàn huyện có 11/14 đơn vị không còn nợ quá hạn, chất lượng tín dụng ngày càng ổn định; chất lượng hoạt động của tổ TK&VV ngày càng đi lên”, ông Hoàng Minh Tứ chia sẻ.

Hiện nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% các thôn, tổ dân phố tại các xã, phường trên địa bàn huyện Phú Vang, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời.

Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực tế cho thấy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW là một quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội; ổn định chính trị, an ninh quốc phòng.

         

Hồng Nhi
Mở thêm lối về cộng đồng cho người lầm lỗi
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của BCH Công an quận Tây Hồ, Công an phường Yên Phụ đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quận triển khai hiệu quả mô hình cho vay vốn ưu đãi đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Làm giả giấy tờ ô tô để cầm đồ ở TT.Huế
Ngày 16/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Hồ Đăng Hải (SN 1985, trú tại 11 Vạn Xuân, phường Kim Long, TP. Huế) khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM.

Bà Nguyễn Hương Giang tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, bà Nguyễn Hương Giang hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy duy nhất của tỉnh Bắc Ninh.

Công an huyện Lục Nam tập huấn sơ cứu nạn nhân đuối nước
Dưới sự hướng dẫn của các bác sỹ, các học viên đã nắm vững nguyên lý, kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu, xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra như cứu người trong đám cháy, đuối nước.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bắc Ninh
Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung và chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đối với bà Nguyễn Hương Giang.

Sức sống của một mô hình tình nguyện
Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội ở các trường Đại học, Cao đẳng để đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên là điều cần thiết; góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trở thành mái nhà chung để đoàn kết, giáo dục và rèn luyện sinh viên.

Quảng Ninh: Liên tiếp các vụ đuối nước thuơng tâm ở trẻ em
Chưa đầy một tuần trong tháng 7/2024, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh liên tiếp xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 3 trẻ tử vong thương tâm.