Chuyên mục


Kéo dài thời gian xử lý nợ xấu

16/04/2022 12:21 (GMT +7)

Tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đến ngày 31/12/2023.

Sáng 14/4, sau thảo luận, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo tại phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố đã chủ động, tích cực triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình/kế hoạch hành động bám sát tinh thần của Nghị quyết số 42. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của ngành ngân hàng, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, sau gần 5 năm thực hiện (tháng 8/2017 đến nay), Nghị quyết số 42 được triển khai nghiêm túc, đúng mục tiêu, định hướng và đạt được kết quả quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: VGP

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: VGP

Theo đó, nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng đã được xử lý, kiểm soát và tỉ lệ nợ xấu nội bảng được duy trì ở mức dưới 2%. Tổng nợ xấu chưa xử lý xác định theo Nghị quyết số 42 của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đến 31/12/2021 giảm 17,21% so với thời điểm Nghị quyết số 42 có hiệu lực (15/8/2017).

Tổng số nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42 được xử lý từ 15/8/2017 đến 31/12/2021 đạt trung bình khoảng 5,67 nghìn tỷ đồng/tháng, cao hơn khoảng 2,15 nghìn tỷ đồng/tháng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình tại thời điểm trước khi Nghị quyết số 42 có hiệu lực.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, mặc dù xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 đã đạt được kết quả tích cực nhưng thực tế vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc khi xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 nên cần tiếp tục có sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan để xử lý.

Chính phủ kiến nghị, đề xuất Quốc hội ban hành Luật Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên cơ sở kế thừa, bổ sung và hoàn thiện các quy định của Nghị quyết số 42 nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định, bền vững cho việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Đồng thời, đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42.

"Việc ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị quyết số 42 là vấn đề cấp bách về kinh tế để tiếp tục đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu, khơi thông nguồn vốn, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong điều kiện tác động chưa thể lường hết được của đại dịch COVID - 19…", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu.

“Ngân hàng Nhà nước cùng Chính phủ tha thiết mong kéo dài đến tháng 8/2024” - Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: Quochoi

“Ngân hàng Nhà nước cùng Chính phủ tha thiết mong kéo dài đến tháng 8/2024” - Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: Quochoi

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế đánh giá cao những nỗ lực và sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vai trò đầu mối của Ngân hàng Nhà nước cũng như sự tham gia vào cuộc của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức phối hợp, triển khai thực hiện Nghị quyết số 42.

Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng thống nhất với báo cáo của Chính phủ về đánh giá kết quả xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42. Trong thời gian áp dụng Nghị quyết, nợ xấu được xử lý của hệ thống các tổ chức tín dụng có nhiều tiến triển, nhất là nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42.

Tuy nhiên, để bảo đảm đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ các kết quả đã đạt được cũng như tác động, ảnh hưởng của những quy định thí điểm trong Nghị quyết số 42, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị cần phân tích, làm rõ thêm về thực trạng nợ xấu và kết quả xử lý nợ xấu tương ứng; đánh giá kỹ hơn về hiệu quả của các biện pháp khác quy định tại Nghị quyết; đánh giá thực trạng hoạt động của thị trường mua bán nợ xấu;…

Đối với dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời hạn toàn bộ thời hạn áp dụng của Nghị quyết số 42, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế thống nhất với sự cần thiết kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị quyết. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã cơ bản đầy đủ theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 và Điều 64 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến thống nhất với sự cần thiết kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị quyết số 42 đến ngày 31/12/2023. Nhiều ý kiến bày tỏ tán thành với đề nghị của Chính phủ về việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 đối với Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42 và áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn thông qua Nghị quyết tại 1 kỳ họp vào tháng 5/2022 theo thẩm quyền quy định tại Điều 146 và Điều 147 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 
“Nguyên tắc là thí điểm hết thời hạn thì thôi. Chính phủ phải tính chuyện định hướng để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho xử lý nợ xấu này. Các nước có luật để xử lý nợ xấu lúc khủng hoảng, chúng ta có Nghị quyết 42 chính là Luật Xử lý nợ xấu, bây giờ không thể nào lại có Luật Xử lý nợ xấu tiếp được. Nghị quyết 42 thực chất là Luật Xử lý nợ xấu của Việt Nam, nó khác hoàn toàn với cơ chế thông thường, khác hoàn toàn với quy định Luật Tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật khác. Nghị quyết 42 có giá trị như một luật của các nước về xử lý tình huống khẩn cấp”

Chủ tịch Quốc hội phân tích.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần phân tích, làm rõ thêm về thực trạng nợ xấu, kết quả xử lý nợ, đánh giá kỹ hơn hiệu quả của các biện pháp xử lý nợ xấu,.. tránh tình trạng dàn trải, thiếu trọng tâm.  Đồng thời, phải có so sánh với các mục tiêu và kết quả tổng thể so với quy định tại Nghị quyết 42, đánh giá thực trạng hoạt động của thị trường mua bán nợ xấu, ảnh hưởng của việc thực hiện quyền thu giữ tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, khi kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị quyết 42 cần chú ý đến các mục tiêu, giải pháp, hoàn thiện các hướng dẫn về thực hiện nghị quyết để đảm bảo đầy đủ, thống nhất. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, cả trung ương và địa phương, gắn trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức cụ thể trong việc thực hiện nghị quyết.

Tại phiên họp, sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết về việc bổ sung nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2022 với 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành.

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đánh giá việc ban hành Nghị quyết 42 là một quyết sách đúng đắn, kịp thời của Quốc hội, đồng thời đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương và các tổ chức tín dụng trong 5 năm qua đã triển khai thực hiện Nghị quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến tham gia của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42 và dự thảo Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42 đến ngày 31/12/2023.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến nhằm chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42 của Quốc hội và hồ sơ đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42 gửi Quốc hội và cơ quan thẩm tra. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế thẩm tra chính thức trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp tháng 5/2022.

Nguyên Ý
DFC giải ngân 100 triệu USD cho SeABank
Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC) đầu tháng 12 giải ngân lần 1 số tiền 100 triệu USD trong khoản vay 200 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB).

Thủ tướng: Cần tính toán, đàm phán lại giá điện gió, điện mặt trời
Sáng 4/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Chính phủ đã tới khảo sát các dự án điện gió ven biển tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; làm việc với tỉnh Bạc Liêu, các nhà đầu tư về phát triển năng lượng tái tạo tại Bạc Liêu và Việt Nam.

KienlongBank tri ân khách hàng gửi tiết kiệm lên đến 30 tỷ đồng
Ưu thế với lãi suất hấp dẫn lên tới 9,6%/ năm, KienlongBank tri ân khách hàng gửi tiết kiệm với tổng giá trị quà tặng lên tới 30 tỷ đồng.

Petrosetco dừng chào bán cổ phiếu
Lũy kế 10 tháng, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 14.494 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ và hoàn thành 72% kế hoạch năm.

Giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm
Từ nay đến hết năm ngân sách không còn nhiều thời gian, trong khi tỷ lệ giải ngân của cả nước chưa đạt đến 60% tổng số vốn năm 2022 cần phải thanh toán, giải ngân.

Bắc Ninh ước tăng trưởng GRDP đạt 8,75%
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%; doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 28%; kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt trên 87 tỷ USD, tăng 5%.

Hà Tĩnh cấp nhanh mặt bằng sạch cho cao tốc Bắc – Nam
Với việc bàn giao hơn 80% khối lượng kế hoạch, Hà Tĩnh là một trong những địa phương được Chính phủ, Bộ GTVT đánh giá làm tốt công tác GPMB Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.