Chuyên mục


Tags: kinh tế trọng điểm khu vực
Đưa Bắc Ninh thành một cực trong tam giác phát triển vùng Thủ đô
Sau hơn 25 năm tái lập tỉnh và 17 năm thực hiện Nghị quyết số 54, tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; từng bước trở thành cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng Thủ đô; đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung của cả nước.