Chuyên mục


Tags: Kiểm soát an toàn
'Soát chặt' xe đưa, đón học sinh
Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng nghiêm cấm đưa các phương tiện không đủ điều kiện an toàn vào hoạt động vận chuyển đưa, đón học sinh trên địa bàn Thành phố.