Chuyên mục


Tags: giá thép xây dựng
Giá thép lao dốc không dừng
Giá thép xây dựng trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm từ 100 đồng/kg – 450 đồng/kg. Chỉ trong vòng 5 ngày, từ 22/7 – 27/7 giá thép đã có 2 đợt giảm giá liên tiếp.