Chuyên mục


Tags: Chợ Mới - Bắc Kạn
Khởi công tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn trong năm 2023
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn có tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.017 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.