Chuyên mục


Tags: Vụ dán chồng thẻ thu phí tự động
Sửa lỗi dán chồng thẻ ETC trước ngày 20/8
Đối với các nhà cung cấp dịch vụ, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu rà soát, phối hợp để có giải pháp khắc phục ngay tồn tại bất cập trong việc đăng ký, dán thẻ tham gia dịch vụ.