Chuyên mục


Tags: VST
VST bị nghi ngờ khả năng hoạt động
Tính đến thời điểm 30/6, số lỗ lũy kế của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST) là 2.262 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đã âm 1.717 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế 2.300 tỷ đồng, VST chưa trả nợ được cho ngân hàng MSB
CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam có 10 năm liên tiếp ghi nhận lỗ trong giai đoạn 2012-2021. Tính đến thời điểm 30/6, số lỗ lũy kế của VST là 2.262 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 1.717 tỷ đồng.