Chuyên mục


Tags: Vì sao Lọc hoá dầu Bình Sơn giảm lãi
Lọc hoá dầu Bình Sơn hụt lãi?
Ước tính tháng 7, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ghi nhận 11.326 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế chỉ 137 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức trung bình hàng tháng trước đó.