Chuyên mục


Tags: Tỷ suất lợi nhuận bất động sản liền thổ tăng
Bất động sản còn là kênh đầu tư an toàn?
Giới đầu tư cho rằng, bất động sản liền thổ có thể vẫn là kênh đầu tư hiệu quả và nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh tình hình lạm phát tiếp tục tăng.