Chuyên mục


Tags: tư vấn Đất Việt
Chính thức đình chỉ giao dịch cổ phiếu FLC
Do doanh nghiệp này tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin, cổ phiếu FLC bị HoSE đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9.