Chuyên mục


Tags: Trái phiếu BĐS
Dòng tiền thật sự đang đi đâu?
Hơn 240.000 tỷ đồng trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản chuẩn bị đáo hạn vào năm 2023 - 2024, riêng năm 2023 hơn 120.000 tỷ. Nguy cơ nợ xấu hình thành vào năm sau là có cơ sở khi các khoản thanh toán gốc và lãi đến hạn trong bối cảnh thanh khoản thị trường bất động sản bị thắt chặt.

Động thái lạ của Chủ tịch Tập đoàn Đất xanh
Chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh Lương Trí Thìn và một thành viên hội đồng quản trị bất ngờ xin được từ nhiệm khỏi ban quản trị Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS). Vị này cũng vừa đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu DXG.

Thêm 52 doanh nghiệp bất động sản bán trái phiếu
Để hấp dẫn nhà đầu tư khi mà chất lượng tài sản đảm bảo không cao, nhiều doanh nghiệp phải duy trì lãi suất phát hành tốt hơn các nhóm khác.