Chuyên mục


Tags: Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
Petrosetco giảm lãi
Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã: PET) đạt doanh thu 11.289 tỷ đồng, tăng 11%. Lợi nhuận trước thuế giảm 3,2% còn 201 tỷ đồng.

Petrosetco chi 580 tỷ đầu tư chứng khoán
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã: PET) báo lãi trước thuế 35 tỷ đồng trong tháng 7, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận luỹ kế 7 tháng giảm do trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán.