Chuyên mục


Tags: Thị trường bất động san
Không siết chặt tín dụng bất động sản một cách bất hợp lý
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.