Chuyên mục


Tags: quy định kinh doanh vận chuyển hành khách
Có cấm “Limousine trên 10 chỗ' kinh doanh vận chuyển hành khách không?
Ngày 19/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực thi hành từ 1/9/2022.