Chuyên mục


Tags: nhóm ngành triển vọng
Logistic đang 'giảm tốc'
Những ngành có tăng trưởng doanh thu cao trong quý II và dự kiến chậm lại trong nửa cuối năm gồm hóa chất, thủy sản, phân bón, logistics, vận tải thủy, may mặc, cao su. Nguyên nhân là do xuất khẩu kém tích cực và giá hàng hóa giảm mạnh.