Chuyên mục


Tags: Nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc khi đăng kiểm xe ô tô
Sẽ bắt buộc thẻ định danh khi đăng kiểm xe
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.