Chuyên mục


Tags: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
SMBC rút khỏi ban quản trị Eximbank
Kể từ ngày 14/9 ông Võ Quang Hiển không còn là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank và thành viên/ủy viên các hội đồng/ủy ban trực thuộc Eximbank.

Cổ đông Eximbank sắp nhận 'trái ngọt'
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2021.