Chuyên mục


Tags: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank
Cổ đông Eximbank sắp nhận 'trái ngọt'
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2021.