Chuyên mục


Tags: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
Vietbank báo lãi gấp đôi
Riêng quý III/2022, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đạt hơn 148 tỷ đồng, tăng 117% .

VietBank lớn từng ngày
Mục tiêu lớn của Vietbank trong giai đoạn sắp tới là “Top 15 ngân hàng thương mại có quy mô tổng tài sản lớn nhất vào năm 2025”. Với tầm nhìn chiến lược lâu dài, đúng hướng, VietBank hứa hẹn hoàn thành các mục tiêu trước thời hạn.

VietBank báo lãi tăng
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín đạt 387,7 tỷ, tăng 18,9% so với cùng kỳ, tương đương với việc thực hiện 35,5% kế hoạch năm.