Chuyên mục


Tags: Lưu Bình Nhưỡng
Vì sao bức tranh vận tải xe buýt chưa sáng như kỳ vọng?
Từ góc độ "dân nguyện" và góc độ của nhà quản lý, bình luận về câu chuyện này, TS. Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh: Rõ ràng, hầu hết các nước trên thế giới sử dụng xe buýt là phương tiện giao thông công cộng đáp ứng kỳ vọng của người dân.