Chuyên mục


Tags: làm rõ thông tin \'\'cò hộ chiếu tại Hà Nội\'
Rà soát 'cò hộ chiếu' tại Hà Nội
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Công an thành phố khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu về "cò hộ chiếu tại Hà Nội", xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật, báo cáo UBND thành phố trước ngày 5/8/2022, thông tin trả lời báo chí theo quy định.