Chuyên mục


Tags: Khu đô thị sân bay Cam Lâm
Khánh Hòa sắp có đô thị sân bay tầm quốc tế
Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc toàn bộ địa giới hành chính huyện Cam Lâm với tổng diện tích gần 54.800 ha.