Chuyên mục


Tags: Kết quả kinh doanh của PVD
PV Drilling chốt phương án trả cổ tức
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã: PVD) dự kiến phát hành 50,5 triệu cổ phiếu và tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 505 tỷ đồng.

PV Drilling niêm yết bổ sung cổ phiếu
Quý I/2022, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã: PVD) ghi nhận doanh thu 1.146 tỷ đồng, hoàn thành 24,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 56 tỷ đồng.