Chuyên mục


Tags: Hợp tác Việt - Lào
Hợp tác giao thông vận tải, cầu nối thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt - Lào
Các dự án hạ tầng và chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào đã được triển khai thành công trong suốt hơn 50 năm qua, trở thành cầu nối thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.