Chuyên mục


Tags: hộ chiếu vaccine COVID-19
Cấp hộ chiếu vaccine điện tử toàn quốc
Hộ chiếu vaccine được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế

Cấp 'hộ chiếu vaccine' cho người dân từ 15/4
"Hộ chiếu vaccine” sẽ được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.