Chuyên mục


Tags: Haxaco phát hành cổ phiếu
Haxaco chốt quyền trả cổ tức năm 2021
Với 49,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã: HAX) dự kiến chi khoảng 24,8 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Haxaco đẩy mạnh cho thuê xe sang
Công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco) dự kiến bán ra 49,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng số tiền huy động được sử dụng cho việc mở thêm các đại lý kinh doanh Mercedes - Benz.