Chuyên mục


Tags: Giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu
Không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu
Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện các nhiệm vụ để bảo đảm nguồn cung xăng dầu đáp ứng đủ cho thị trường trong nước.