Chuyên mục


Tags: Dự án đường vành đai 3 TPHCM: Chỉ định thầu rút gọn có thể rủi ro
Chỉ định thầu rút gọn dễ gây rủi ro
Hình thức chỉ định thầu rút gọn tại dự án đường vành đai 3 TPHCM không phù hợp, có thể rủi ro theo khuyến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.