Chuyên mục


Tags: Đề xuất khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt
Đề xuất khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng cho biết Dự án đã được Bộ Giao thông vận tải đồng ý chủ trương lập hồ sơ đề xuất đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tỉnh sẽ hết sức ủng hộ, tạo điều kiện thực hiện dự án.