Chuyên mục


Tags: Đạm Phú Mỹ
Đạm Phú Mỹ báo lãi tăng ấn tượng
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Đạm Phú Mỹ ghi nhận doanh thu đạt 9.927 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.384 tỷ đồng, tương ứng gấp 2,1 lần và 4,2 lần cùng kỳ năm trước. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 97,4% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Cổ đông Đạm Phú Mỹ nhận thêm cổ tức
Năm 2022, Đạm Phú Mỹ lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 17.239 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 3.473 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 9% so với mức thực hiện năm 2021.

Tác hại khó lường của phân bón giả
Phân bón giả, kém chất lượng vẫn đang hoành hành trên thị trường, không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho đất nước mà còn chứa kim loại nặng, chất kích thích độc hại, chất cấm sẽ đi vào đất gây thiệt hại nghiêm trọng, đến sức khoẻ con người, gây quái thai, dị tật… kéo dài nhiều thế hệ.

Ấn tượng cổ phiếu DPM
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP lãi kỷ lục hơn 2.100 tỷ đồng trong quý I, gấp 12,4 lần cùng kỳ năm 2021.

Đạm Phú Mỹ được tiêu thụ vượt kế hoạch
PVFCCo đẩy mạnh các kênh tương tác trên môi trường mạng, ứng dụng công nghệ thông tin như Fanpage Phân bón Phú Mỹ, zalo OA và các nhóm zalo kết nối trực tiếp tới khách hàng tiềm năng.