Chuyên mục


Tags: Đại diện SMBC rời Hội đồng quản trị Eximbank
SMBC rút khỏi ban quản trị Eximbank
Kể từ ngày 14/9 ông Võ Quang Hiển không còn là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank và thành viên/ủy viên các hội đồng/ủy ban trực thuộc Eximbank.