Chuyên mục


Tags: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Chiều 22/7, kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 8) HĐND thành phố Hà Nội với 100% số phiếu đại biểu có mặt tán thành biểu quyết bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.