Chuyên mục


Tags: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiếp tục cho xe lưu thông miễn phí thêm 30 ngày
Miễn phí thêm 30 ngày đi cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Theo đơn vị quản lý, sau khi hết hạn 7 ngày thu phí thử nghiệm, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ tiếp tục cho các phương tiện lưu thông miễn phí thêm 30 ngày.