Chuyên mục


Tags: Cảng hàng không quốc tế Vinh đông khách
Sân bay Vinh 'đắt khách'
Lượng hành khách tại sân bay Vinh 6 tháng đầu năm 2022 vượt cả năm 2021. Tính riêng trong tháng 6/2022, máy bay cất hạ cánh lên đến 1.510 lượt, số hành khách đạt 285 nghìn người (cao nhất so với các tháng trước),...